Onderzoek

Gedragsonderzoek bij varkens

Naast het onderwijs is de Tolakker actief op andere terreinen, zoals onderzoek. Met name in de varkensstal wordt veel onderzoek gedaan, zowel kleine (in de vorm van onderzoeksstages), als ook grotere onderzoeken, leidend tot afgeronde promoties. Denk bijvoorbeeld aan gedragsstudies bij varkens. In de schapenstal wordt onderzoek verricht, met name op het gebied van parasitaire infecties. Ook is er onderzoek gedaan naar stress (cortisol niveau) in de wol. In de rundveestal zijn alle koeien nu uitgerust met sensoren, wat mogelijkheden biedt voor meer onderzoek. Deze sensoren kunnen allerlei functies registreren (o.a. activiteit, tochtgedrag, vreettijd en herkauwtijd). Resultaten worden gebruikt voor het dagelijkse onderwijs. Met de sensoren worden ook studies opgezet. Te denken valt bv. aan effecten van voerverandering, gedrag van de groep bij introductie van vaarzen of mengen van groepen, of gevolgen van klimaat (hitte) op gedrag van koeien etc.