Bestuurs- en beleidsondersteuning

De afdeling Bestuurs- en beleidsondersteuning is onderdeel van het facultaire ondersteuningsorganisatie van de faculteit Diergeneeskunde. De afdeling levert secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning aan de decaan en de directeur.

Andere taken

Enkele andere taken zijn de bewaking van de administratieve procedure van promotietrajecten en kwaliteitsplannen van/voor promovendi, de bewaking van de procedure en de voortgang van basis- en senior kwalificatie trajecten onderwijs, voorbereiding en ondersteuning van benoemingstrajecten voor uhd- en hoogleraarsposities en het voorbereiden en aanvragen van ontheffingen en vergunningen van voor Diergeneeskunde relevante wetgeving.

Bezoekadres

Faculteit Diergeneeskunde
Martinus G. de Bruingebouw
kamer MGB0.003 / MGB0.016 (secretariaat)
kamer MGB0.012 (bestuurssecretaris)
Yalelaan 7, De Uithof
3584 CL Utrecht

Postadres

Bestuurs- en beleidsondersteuning
Faculteit Diergeneeskunde
Postbus 85.196
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 253 5934 (secretariaat)
E-mail: bbo.dgk@uu.nl

Medewerkers

Hoofd en bestuurssecretaris

Faculteitsupport

Programmabureau DGK 25-BBO

Onderwijsinnovatie en Kwaliteit

  • Julia Caussin - Senior Beleidsadviseur Onderwijs & Strategie | Secretaris Opleidingscommissie
  • Lubberta de Jong - Senior Beleidsadviseur Onderwijs & Strategie
  • Valerie de Pender - Projectmedewerker docentprofessionalisering
  • Rachida Ryane - Beleidsmedewerker
  • Agnes Diemers - Beleidsadviseur Onderwijs
  • Stephanie Maijs - Beleidsadviseur Onderwijs