Bestuurs- en beleidsondersteuning

De afdeling Bestuurs- en beleidsondersteuning is onderdeel van het facultaire ondersteuningsorganisatie van de faculteit Diergeneeskunde. De afdeling levert secretariële, administratieve en organisatorische ondersteuning aan de decaan en de directeur.

Enkele andere taken zijn de bewaking van de administratieve procedure van promotietrajecten en kwaliteitsplannen van/voor promovendi, de bewaking van de procedure en de voortgang van basis- en senior kwalificatie trajecten onderwijs, voorbereiding en ondersteuning van benoemingstrajecten voor uhd- en hoogleraarsposities en het voorbereiden en aanvragen van ontheffingen en vergunningen van voor Diergeneeskunde relevante wetgeving.

Bezoekadres:
Faculteit Diergeneeskunde
Martinus G. de Bruingebouw
kamer MGB0.003 / MGB0.016 (secretariaat)
kamer MGB0.012 (bestuurssecretaris)
Yalelaan 7, De Uithof
3584 CL Utrecht

Postadres:
Bestuurs- en beleidsondersteuning
Faculteit Diergeneeskunde
Postbus 85.196
3508 AD Utrecht

Telefoon: 030 253 5934 (secretariaat)
E-mail: bbo.dgk@uu.nl

Medewerkers

Hoofd en bestuurssecretaris
Tobias Boerboom - Afdelingshoofd
Benedikte Sam - Bestuurssecretaris | Sr. Beleidsmedewerker Onderwijs | Secretaris Faculteitsraad

Faculteitsupport
Kasper de Bruijn - Privacy Officer
Caroline Eekhart - Managementassistent Utrecht Life Sciences
Jantine van Herk - PhD Officer 
Pieter Bas de Lange - Privacy Officer
Elisabeth Nagy - Managementassistent Bestuurs- en beleidsondersteuning
Maartje van den Berg - Managementassistent decaan
Stefanie Thoolen - Managementassistent faculteitsdirecteur
Leonie de Vries - Managementassistent faculteitsraad en afdelingshoofd

Programmabureau DGK 25-BBO
Annemarie Revet - Coördinator Extramuraal Onderwijs
Willemijn van Os - Coördinator externe samenwerking
 

Onderwijsinnovatie en Kwaliteit
Julia Caussin - Senior Beleidsadviseur Onderwijs & Strategie | Secretaris Opleidingscommissie
Lubberta de Jong - Senior Beleidsadviseur Onderwijs & Strategie
Valerie de Pender - Projectmedewerker docentprofessionalisering
Rachida Ryane - Beleidsmedewerker
Agnes Diemers - Beleidsadviseur Onderwijs
Stephanie Maijs - Beleidsadviseur Onderwijs