Proefdierkunde

Hoe kunnen wij de kwaliteit van onderzoek met proefdieren en hun welzijn verbeteren?

Proefdierkunde wil de kwaliteit van dierexperimenteel onderzoek en het welzijn van proefdieren verbeteren. Wij richten ons op de biologische eigenschappen van proefdieren, optimaliseren van hun huisvesting en verzorging, genetische en microbiologische kwaliteitsbewaking, preventie en behandeling van ziekten, experimentele technieken, anesthesie, pijnbestrijding (analgesie) en euthanasie van proefdieren.

Uitbreiding van kennis op deze gebieden zorgt voor betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van de resultaten van dierproeven en verbetert het welzijn van proefdieren. Ook besteden we veel aandacht aan de beperking van proefdiergebruik en ethische en maatschappelijke aspecten van dierproeven. We standaardiseren en harmoniseren dierexperimenten (internationaal) en zorgen voor een goede proefopzet en statistische analyse.

Verantwoord proefdiergebruik: 3 V's

Wij streven naar een verantwoord proefdiergebruik. We doen onderzoek en leiden studenten op en geven trainingen in proefdierkunde. Daarbij staan de drie V's altijd centraal.

  • Vervanging van dierproeven door alternatieve, proefdiervrije (test)methoden
  • Vermindering van het aantal proefdieren
  • Verfijning van de methoden om het welzijn van de proefdieren zo min mogelijk aan te tasten

Dit vertaalt zich in ons onderzoek door: 

  • Standaardisatie van het laboratoriumdier en zijn (verrijkte) omgeving en dierexperimentele procedures
  • Optimale inzet van statistiek en proefopzet en ook in silico onderzoek om het proefdiergebruik te beperken
  • Verzamelen van informatie over gedrag en fysiologie voor een juiste proefdierkeuze, vooral om emotie en cognitie bij mens en dier te bestuderen
  • Welzijn van proefdieren

Utrecht: zwaartepunt voor proefdierkunde

Alle betrokkenen bij dierproeven moeten voldoen aan wettelijke eisen van deskundigheid. Utrecht heeft sinds 1985 een zwaartepunt Proefdierkunde en biedt universitair onderwijs op het gebied van proefdierkunde, dat wij co√∂rdineren, organiseren en verzorgen. Proefdierkundig onderwijs vormt een integraal onderdeel van het curriculum bij Diergeneeskunde.

Samenwerkingspartners

Radboud Universiteit Nijmegen / Radboudumc | Universiteit Leiden / Leids UMC