Managementteam
Het managementteam van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij wordt gevormd door de voorzitter prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek (ad interim) en de manager bedrijfsvoering P.A.J.M. Dankers MA.

  Afdelingen

  • Dierenwelzijn en Proefdierkunde
  • Gedragskliniek
  • Neurobiologie van Gedrag
  • Relatie Mens-Dier
  • 3V-centrum ULS
  Medewerkers
  Faculteitsraadslid
  Universitair hoofddocent
  Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
  Beheerder ICT
  Plant-/dierverzorger/biotechnicus
  Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
  Universitair docent
  Hoofd departement
  Hoogleraar
  Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
  Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
  Gastonderzoeker
  Gastonderzoeker
  Docent
  Universitair hoofddocent
  Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
  Onderwijscoördinator
  Universitair docent