Managementteam
Het managementteam van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij wordt gevormd door de voorzitter prof.dr.ir. J.A.P. Heesterbeek (ad interim) en de manager bedrijfsvoering, P.A.J.M. Dankers, MA.

Afdelingen

  • Dierenwelzijn en Proefdierkunde
  • Gedragskliniek
  • Neurobiologie van Gedrag
  • Relatie Mens-Dier
  • 3V-centrum ULS
Medewerkers
Universitair hoofddocent
Faculteitsraadslid
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Beheerder ICT
Manager bedrijfsvoering
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Junior universitair docent
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Junior universitair docent
Gastonderzoeker
Universitair docent
Universitair hoofddocent
Onderzoeks- en onderwijsmedewerker
Universitair hoofddocent
Onderwijscoördinator
Universitair docent