Onderwijs

Het IRAS participeert in het onderwijs (bachelor- en masterfase) van:

Daarnaast verzorgt het departement een eigen masteropleiding 'Health and Environment', en postacademisch onderwijs in de vorm van specialistische cursussen op een aantal terreinen: