Dierenwelzijn

Wij willen een essentiële bijdrage leveren aan de verbetering van dierenwelzijn

Dierenwelzijn is het overkoepelende thema binnen onze afdeling. Daar ligt onze expertise en passie. Wij willen een essentiële bijdrage leveren aan het welzijn van dieren.

Een dier verkeert in een goede welzijnstoestand als het in staat is om adequaat, dus via normaal gedrag, op veranderingen te reageren. Als dieren zich kunnen aanpassen, kunnen zij een toestand bereiken die ze als positief ervaren. Deze opvatting over dierenwelzijn (Ohl & Van der Staay) vormt de basis van al onze activiteiten en passen wij toe op alle dieren in alle contexten. Of het nu gaat om een muis of koe, om een laboratorium of boerderij. Het dier staat altijd centraal.

Belang van dierenwelzijn

Het samen leven van dieren en mensen heeft juridische én ethische kanten. Welk belang kennen wij als maatschappij toe aan dierenwelzijn? Wat is onze rol daarin en hoe vullen we die in? Hoe wij aankijken tegen dierenwelzijn, wordt vooral bepaald door onze normen en waarden. Deze zijn ook zichtbaar in wet- en regelgeving.

Brede expertise

Bij vraagstukken over dierenwelzijn zijn biologie en ethiek onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dierenwelzijn is een complex thema en vraagt om biologische, ethische en juridische expertise. Wij werken met een multidisciplinaire team dat beschikt over ethologische (gedragskundige), (neuro-)biologische, ethische, juridische, psychologische, genetische, statistische, proefdierkundige, fysiologische, farmacologische en veterinaire deskundigheid.

Benieuwd hoe wij aankijken tegen dierenwelzijn? Bekijk dan onderstaande kennisclip.

Dierenarts speelt sleutelrol

De dierenarts speelt een sleutelrol bij het beoordelen en adviseren over dierenwelzijn. Wij leiden de (toekomstige) dierenarts op om deze rol optimaal te kunnen invullen. Wij werken daarbij veel samen met de andere departementen binnen onze faculteit en het is zichtbaar in onze onderwijsactiviteiten en in ons onderzoek.

Duurzaam samen leven

Als ambassadeurs voor dierenwelzijn zetten wij ons in voor het duurzaam samen leven van dier en mens. Open dialoog en informatieverstrekking over dierenwelzijn vinden wij vanzelfsprekend. Wij adviseren wetenschappers, beleidsmakers, diereigenaren, dierenbeschermingsorganisaties, dierenartsen en andere geïnteresseerden. We willen deelnamen aan het publieke debat en hechten veel waarde aan zichtbaarheid in diverse media en het organiseren van een dialoog. Allemaal vanuit de overtuiging dat praktische oplossingen voor het welzijn van dieren alleen tot stand kunnen komen via gefundeerde wetenschap en een dialoog met alle betrokkenen.

Steun onze activiteiten

Dierenwelzijn bevorderen is een van de kerntaken van de faculteit Diergeneeskunde. Helaas daalt de rijksbijdrage voor onderzoek en onderwijs en zijn we op zoek naar financiële steun voor onze activiteiten. Help ons bij onze inzet voor het welzijn van dieren met een donatie via Vrienden van Diergeneeskunde.