Bestuur en stafafdelingen

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Zij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam. De decaan wordt benoemd door het College van Bestuur; de leden van het faculteitsbestuur worden benoemd door de decaan.

Samenstelling faculteitsbestuur

prof. dr. A.D.C. Jaarsma (decaan)
prof. dr. C.R. Berkers (vice-decaan, portefeuille Onderzoek)
dr. G.J. Bok (vice-decaan, portefeuille Onderwijs)
drs. G.J. Tillemans (faculteitsdirecteur)
S.T. Wiersma, Bsc (studentassessor: 2023-2024)
Mw. mr. B.D.L. Sam (bestuurssecretaris)

Heeft u vragen over bestuurszaken, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.