Bestuur en stafafdelingen

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Hij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam, dat uit drie leden bestaat. De leden worden benoemd door de decaan. Het faculteitsbestuur wordt ondersteund door een secretaris.

Samenstelling faculteitsbestuur

prof. dr. W.J.A. Dhert (decaan)
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik (onderzoeksdirecteur, vice-decaan, portefeuille Onderzoek)
prof.dr. M.F.M. Langelaar (vice-decaan, portefeuille Onderwijs)
drs. G.J. Tillemans (faculteitsdirecteur)
K.M.I. Hopman (studentassessor: 2019-2020)
drs. C.M. Jurgens (bestuurssecretaris)

Heeft u vragen over bestuurszaken, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.