Bestuur en stafafdelingen

De decaan heeft de dagelijkse leiding over de faculteit. Zij wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam. De decaan wordt benoem door het College van Bestuur; de leden van het faculteitsbestuur worden benoemd door de decaan.

Samenstelling faculteitsbestuur

prof. dr. A.D.C. Jaarsma (decaan)
prof. dr. ir. D.J.J. Heederik (vice-decaan, portefeuille Onderzoek)
prof.dr. M.F.M. Langelaar (vice-decaan, portefeuille Onderwijs)
drs. G.J. Tillemans (faculteitsdirecteur)
J.V.C. Tijssen (studentassessor: 2021-2022)
drs. C.M. Jurgens (bestuurssecretaris)

Heeft u vragen over bestuurszaken, neemt u dan contact op met het bestuurssecretariaat.