Onderwijs

De faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts. De gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, en de volksgezondheid staan hierbij centraal. Voor studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland of professionals is er een aanbod van keuzecursussen, klinisch onderwijs, onderzoeksstages en postacademisch onderwijs. Faculteit Diergeneeskunde biedt daarnaast een uitdagende en dynamische onderzoeksomgeving voor Diergeneeskunde en niet-Diergeneeskunde PhD studenten.

Complete onderwijsaanbod Diergeneeskunde
Deze trailor is een impressie van de opleiding Diergeneeskunde. Op www.uu.nl/bachelor/diergeneeskunde vind je de complete film over de opleiding Diergeneeskunde.

Algemeen bevoegd dierenarts

De opleiding tot dierenarts bestaat uit een driejarige bacheloropleiding Diergeneeskunde gevolgd door een driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. De masteropleiding Diergeneeskunde kent drie verschillende masterprogramma's: Geneeskunde van gezelschapsdieren, Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid en Gezondheidszorg paard. Binnen elk masterprogramma is specialisatie mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van One Health waarbij de gezondheid van mensen en dieren in relatie tot de omgeving centraal staan. De masteropleiding Diergeneeskunde leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid.

Logo AVMA voor de opleiding Diergeneeskunde

Internationale erkenning

De opleiding Diergeneeskunde wordt erkend door Europese organisaties en de overkoepelende organen in de Verenigde Staten en Canada. Dit betekent dat dierenartsen die afgestudeerd zijn aan de Universiteit Utrecht wereldwijd aan de slag kunnen. Diergeneeskunde is nummer 4 in de QS World University Rankings 2020.

Keuzecursussen Diergeneeskunde

Zowel in de bachelor- als de masteropleiding worden in de profileringsruimte keuzecursussen aangeboden. Deze keuzecursussen zijn toegankelijk voor studenten Diergeneeskunde en een aantal van deze keuzecursussen zijn ook toegankelijk voor ‘bijvakkers’; studenten van andere universiteiten. Er zijn Nederlands- en Engelstalige keuzecursussen. Utrechtse studenten Diergeneeskunde kunnen er ook voor kiezen aan een andere universiteit, in binnen- of buitenland, een of meerdere cursussen te doen ter verbreding of verdieping.

Studenten Diergeneeskunde krijgen les

Extra uitdaging

De faculteit Diergeneeskunde biedt vakspecifieke honoursprogramma’s aan, in zowel de bachelor als de master. Hiermee kunnen studenten hun kennis van het vakgebied verdiepen naast het reguliere studieprogramma. Een leuke extra uitdaging tijdens de opleiding.

Utrechtse studenten Diergeneeskunde kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten naast het reguliere studieprogramma via Capita Selecta. De verschillende studieverenigingen organiseren zeer uiteenlopende activiteiten. Studenten kunnen zich op deze manier verdiepen in onderwerpen die hun interesse hebben binnen de diergeneeskundige wereld.

Farm Animal Health and Veterinairy Public Health

Voor studenten met een bachelordiploma Diergeneeskunde (of 180 EC) van een diergeneeskunde opleiding in Europa is het mogelijk om in te stromen in het masterprogramma Gezondheidszorg landbouwhuisdieren en veterinaire volksgezondheid (LH-VV). Dat kan via een schakelprogramma (genaamd: Prep course Farm Animal health and Veterinary Public Health). Dit programma van vier weken wordt georganiseerd in samenwerking met de Utrecht Summer School. Studenten die het schakelprogramma succesvol afronden en voldoen aan de taaleisen kunnen zich aanmelden voor het driejarige masterprogramma LH-VV.

Student Diergeneeskunde aan het werk op de Universitaire Landbouwhuisdieren Praktijk (ULP).

Onderwijs voor professionals

De faculteit Diergeneeskunde biedt onderwijs voor professionals aan die zich willen blijven ontwikkelen. Op dit moment is dit aanbod nog beperkt. De komende jaren wordt het aanbod uitgebreid. Het aanbod voor professionals bestaat onder andere uit online cursussen op diergeneeskundig gebied aangeboden door Elevate. Specifiek voor professionals is er een online cursus ‘Professionalism in an era of Change.’

Promoveren (PhD)

Faculteit Diergeneeskunde biedt een uitdagende en dynamische onderzoeksomgeving voor Diergeneeskunde en niet-Diergeneeskunde PhD studenten. Meer informatie daarover op Veterinary Research.

Studenten diergeneeskunde werken met een plastinaat van een hond tijdens een anatomieles
Studenten diergeneeskunde werken met een plastinaat van een hond tijdens een anatomieles
Studielandschap faculteit Diergeneeskunde
Studenten in een werkcollegeruimte in het Studielandschap van de faculteit Diergeneeskunde.