Onderwijs

De faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht is de enige instelling in Nederland die studenten opleidt tot dierenarts. De gezondheid en het welzijn van dieren, in relatie met hun omgeving, en de volksgezondheid staan hierbij centraal. Voor studenten van andere universiteiten in binnen- en buitenland of professionals is er een aanbod van keuzecursussen, klinisch onderwijs, onderzoeksstages en postacademisch onderwijs. Faculteit Diergeneeskunde biedt daarnaast een uitdagende en dynamische onderzoeksomgeving voor Diergeneeskunde en niet-Diergeneeskunde PhD studenten.

Complete onderwijsaanbod Diergeneeskunde
Deze trailor is een impressie van de opleiding Diergeneeskunde. Op www.uu.nl/bachelor/diergeneeskunde vind je de complete film over de opleiding Diergeneeskunde.

Bachelor Zorg, gezondheid en samenleving

Met de nieuwe bacheloropleiding Zorg, gezondheid en samenleving spelen we in op de maatschappelijke vraag naar anders opgeleide professionals in de (dier)gezondheidszorg: professionals die op basis van een interdisciplinaire vorming bij uitstek zijn toegerust om gezondheidsproblemen interprofessioneel, innovatief en met kennis van moderne technologieën te kunnen aanpakken.

Met deze opleiding realiseren de faculteiten Bètawetenschappen (Farmacie), Diergeneeskunde en Geneeskunde van de Universiteit Utrecht een lang gekoesterde wens om gezamenlijk één brede en interdisciplinaire bacheloropleiding in te richten die voorbereidt op een vervolgstudie in het brede veld van de life sciences inclusief de klinische masters Diergeneeskunde, Farmacie en Geneeskunde (SUMMA).

Algemeen bevoegd dierenarts

De opleiding tot dierenarts bestaat uit een driejarige bacheloropleiding Diergeneeskunde gevolgd door een driejarige masteropleiding Diergeneeskunde. Binnen de masteropleiding is specialisatie mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van One Health waarbij de gezondheid van mensen en dieren in relatie tot de omgeving centraal staan. De masteropleiding Diergeneeskunde leidt op tot dierenartsen met een algemene bevoegdheid.

Onderwijsaccreditatie

Bachelor- en masteropleidingen Diergeneeskunde

De bachelor- en masteropleidingen Diergeneeskunde zijn geaccrediteerd door Europese organisaties, maar ook door de relevante organisatie in de Verenigde Staten en Canada.

NVAO

De Accreditatieorganisatie Nederland en Vlaanderen (NVAO) is de organisatie die opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen accrediteert. Ook voert zij instellingsaudits uit.

De bachelor- en masteropleidingen Diergeneeskunde aan onze faculteit zijn geaccrediteerd door de NVAO. De laatste visitatie vond plaats in 2021. De volgende zal plaatsvinden in 2026.

Gerelateerde informatie

EAEVE

De European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE) is de officiële Europese accreditatie-instantie voor veterinaire onderwijsinstellingen.

De bachelor- en masteropleidingen Diergeneeskunde aan onze faculteit zijn geaccrediteerd door de EAEVE. De laatste visitatie vond plaats in 2014, gevolgd door een schriftelijk tussentijds rapport in 2021. De volgende visitatie zal plaatsvinden in september 2024.

Logo AVMA voor de opleiding Diergeneeskunde

AVMA

De American Veterinary Medical Association (AVMA) is de belangrijkste pleitbezorger voor het beroep van dierenarts in de Verenigde Staten van Amerika. Naast vele diensten biedt De AVMA Council on education (COE) diergeneeskundeopleidingen in en buiten de Verenigde Staten een hoog aangeschreven accreditatie.

De bachelor- en masteropleidingen Diergeneeskunde aan onze faculteit zijn geaccrediteerd door de AVMA COE. De laatste visitatie vond plaats in mei 2023.

Gerelateerde informatie

Bachelor Zorg, Gezondheid en Samenleving

De Accreditatieorganisatie Nederland en Vlaanderen (NVAO) is de organisatie die opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen accrediteert. Ook voert zij instellingsaudits uit.

De bacheloropleiding Zorg, Gezondheid en Samenleving aan onze faculteit is geaccrediteerd door de NVAO. In 2022 ontving de opleiding de initiële accreditatie en in 2023 het Bijzonder kenmerk kleinschalig en intensief onderwijs. De volgende visitatie zal plaatsvinden in 2026.

Gerelateerde informatie

Keuzecursussen Diergeneeskunde

Zowel in de bachelor- als de masteropleiding worden in de profileringsruimte keuzecursussen aangeboden. Deze keuzecursussen zijn toegankelijk voor studenten Diergeneeskunde en een aantal van deze keuzecursussen zijn ook toegankelijk voor ‘bijvakkers’; studenten van andere universiteiten. Er zijn Nederlands- en Engelstalige keuzecursussen. Utrechtse studenten Diergeneeskunde kunnen er ook voor kiezen aan een andere universiteit, in binnen- of buitenland, een of meerdere cursussen te doen ter verbreding of verdieping.

Studenten Diergeneeskunde krijgen les

Extra uitdaging

De faculteit Diergeneeskunde biedt vakspecifieke honoursprogramma’s aan, in zowel de bachelor als de master. Hiermee kunnen studenten hun kennis van het vakgebied verdiepen naast het reguliere studieprogramma. Een leuke extra uitdaging tijdens de opleiding.

Utrechtse studenten Diergeneeskunde kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten naast het reguliere studieprogramma via Capita Selecta. De verschillende studieverenigingen organiseren zeer uiteenlopende activiteiten. Studenten kunnen zich op deze manier verdiepen in onderwerpen die hun interesse hebben binnen de diergeneeskundige wereld.

Onderwijs voor professionals

De faculteit Diergeneeskunde biedt onderwijs voor professionals aan die zich willen blijven ontwikkelen. Op dit moment is dit aanbod nog beperkt. De komende jaren wordt het aanbod uitgebreid. Het aanbod voor professionals bestaat onder andere uit online cursussen op diergeneeskundig gebied aangeboden door Elevate. Specifiek voor professionals is er een online cursus ‘Professionalism in an era of Change.’

Promoveren (PhD)

Faculteit Diergeneeskunde biedt een uitdagende en dynamische onderzoeksomgeving voor Diergeneeskunde en niet-Diergeneeskunde PhD studenten. Meer informatie daarover op Veterinary Research.

Studenten diergeneeskunde werken met een plastinaat van een hond tijdens een anatomieles
Studenten diergeneeskunde werken met een plastinaat van een hond tijdens een anatomieles
Studielandschap faculteit Diergeneeskunde
Studenten in een werkcollegeruimte in het Studielandschap van de faculteit Diergeneeskunde.