Onderzoek naar duiventillen

Wetenschappers van de faculteit Diergeneeskunde doen onderzoek naar de rol van gemeentelijk beheerde duiventillen in het managen van duivenpopulaties en de bijdrage hiervan aan het welzijn van de dieren. De onderzoekers slaan de handen ineen met het Dinamo fonds om een inventarisatie te doen van de manier waarop verschillende gemeentes omgaan met hun duivenpopulaties.

Vooral gemeentes die een actieve rol op zich nemen bij het leveren van onderdak en waarborgen van welzijn van de duiven zijn hierbij interessant. Door onderzoek naar de beheerde duiventillen krijgen de onderzoekers een duidelijker beeld van de rol die onderdak en goed beleid kan spelen in het verbeteren van dierenwelzijn en het verminderen van overlast.

Zorgplicht voor 'zwerfduiven'

In tegenstelling tot wat veel mensen denken zijn stadsduiven geen wilde, maar verwilderde dieren. Dit plaatst hen in dezelfde categorie als zwerfdieren. Gemeentes hebben daarmee een wettelijke zorgplicht voor de ‘zwerfduiven’ die binnen hun grenzen leven, maar vanwege de niet altijd even duidelijke wettelijke staat van de stadsduif staat dit in veel gebieden niet op de agenda. Onvoldoende sturing van de duivenpopulaties kan dan leiden tot overlast omdat de dieren zelf op zoek moeten naar voedsel en onderdak, waarbij de vogels geen rekening houden met de wensen van een andere veelvoorkomende stadsbewoner: de mens. Vaak worden duiven dan als plaagdieren weggezet en worden er bestrijdingsbedrijven ingezet tegen de dieren.

Duiven gezonder door beheerde duiventillen

In Duitsland is in veel steden al gebleken dat zowel de overlast als het dierenleed voorkomen kan worden door het oprichten van beheerde duiventillen. Wanneer een gemeente het aanleveren van goed onderdak en gezond voedsel voor de duif combineert met een gedeeltelijk of algeheel voerverbod zijn duivenpopulaties veelal gezonder en zorgen zij voor minder overlast.

Onderzoek moet handvatten bieden

De onderzoekers zijn van plan om een inventarisatie te maken van de verschillende gemeentes in Nederland die op dit moment al een duiventil in beheer hebben. Vervolgens beoordelen ze of deze methode in Nederlandse steden even effectief is als in Duitsland. Een volgende stap is om contact te leggen met verschillende vogelopvangen in Nederland om een beeld te krijgen waar het welzijn van stadsduiven het meest in het geding komt. Op deze manier hopen ze uiteindelijk verschillende gemeenten met duivenproblematiek concrete handvatten te bieden voor het verminderen van overlast en verbeteren van populatiewelzijn op een diervriendelijke manier.


Het project wordt financieel ondersteund door het Dinamo Fonds, dat zich inzet voor het behoud van dierenwelzijn, biodiversiteit en cultuurlandschappen in Nederland.