Organisatie

Het IRAS, het 'Institute for Risk Assessment Sciences' is een interfacultair onderzoeksinstituut van de faculteiten Diergeneeskunde, Geneeskunde, Beta-wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het instituut wordt ook ondersteund door het RIVM te Bilthoven en TNO Kwaliteit van Leven, Zeist.
De missie van het IRAS is om onderwijs en onderzoek te verzorgen naar gezondheidsrisico's van mensen door blootstelling aan mogelijk schadelijke agentia in het (arbeids-) milieu en via de voedselketen. Effecten op oeco-systemen worden ook onderzocht.

 

Organisatie

Het managementteam (MT) van het IRAS bestaat uit:

Prof. dr. ir. Roel Vermeulen = voorzitter IRAS
Dr. Len Lipman = vice-voorzitter IRAS

Prof. dr. ir. Roel Vermeulen (hoofd One Health Chemical)
Prof dr. ir. Lidwien Smit (hoofd One Health Microbial)
Prof. dr. ir. Juliette Legler (hoofd Toxicology)
Prof. dr. Ronette Gehring (hoofd Pharmacology )
Dr. Len Lipman (Onderwijs)

Contact

One Health Chemical en One Health Microbial: + 31 (0)30 253 5367

Toxicology and Pharmacology: + 31 (0)30 253 5400

Financiele Administratie Nieuw Gildestein: + 31 (0)30 253 5395 / 3566

Contactpersoon: Evelyn Goossens