Celbiologie, Metabolisme & Kanker

De afdeling Celbiologie, Metabolisme & Kanker doet fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de dynamiek van biologische membranen. De afdeling beschikt over hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, zoals geavanceerde microscopen en massaspectrometers. Deze zijn ook voor derden beschikbaar.

Missie

De afdeling Celbiologie, Metabolisme & Kanker wil de kennis van cellulaire membraandynamiek bevorderen en verspreiden. Daarmee levert het departement een bijdrage aan de kennis van het ontstaan, de ontwikkeling en het verloop (de pathogenese) van ziekten en aandoeningen bij mens en dier. Om dit alles te kunnen bereiken, onderzoekt het departement:

  • de communicatie tussen cellen onderling

  • de samenstelling en transportmechanismen van dierlijke celmembranen

  • de synthese, afbraak en opslag van lipiden 

Faciliteiten