Modellering van SARS-CoV-2 overdracht tussen katten en mensen

Dankzij maatregelen zoals ‘social distancing’, ’handen wassen’ en ‘thuis blijven bij milde klachten’, krijgen we de COVID-19 pandemie onder controle. Echter, als uit dit onderzoeksproject blijkt dat katten ook een rol spelen in de overdracht van SARS-CoV-2 tussen huishoudens, dan zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig. Wiskundige modellen leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Door middel van modellen onderzoeken we hoe we met het infectierisico van dier op mens om moeten gaan.

Mart de Jong
Wageningen University & Research

Wat houdt het onderzoek in?

In dit deelonderzoek onderzoeken wetenschappers in hoeverre de overdracht van SARS-CoV-2 tussen huishoudens afhangt van reeds genomen interventies (social distancing, handen wassen etc.) en van de aanwezigheid of afwezigheid van katten. Als blijkt dat katten een rol spelen in de overdracht van SARS-CoV-2 tussen huishoudens, dan kan het R getal lokaal in gebieden met veel katten weer toenemen tot boven de 1, waardoor het virus daar kan blijven circuleren. Om meer inzicht in dit proces te krijgen, gebruiken wetenschappers wiskundige modellen. Mart de Jong leidt dit onderzoek: “De vraag die beantwoord moet worden, is in hoeverre het infectierisico voor mensen onder bepaalde omstandigheden afhankelijker wordt van infecties in dieren, in het bijzonder katten. De vervolgvraag is hoe we met dit risico om dienen te gaan. Dit onderzoeken we door middel van modellen.”

Onderzoeksleiding

Wageningen University & Research is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Mart de Jong leidt het onderzoek.