De Tolakker

De Tolakker is de boerderij van de faculteit Diergeneeskunde. De boerderij staat volledig ten dienste van het onderwijs op de faculteit. De faculteit biedt hier een beschermde leeromgeving, waar de studenten Diergeneeskunde in de praktijk kunnen zien hoe het er in een boerenbedrijf aan toe gaat en ervaring met de dieren kunnen opdoen.

Onderwijs- en onderzoekboerderij De Tolakker ligt tussen de groene grasvelden

De Tolakker is een bedrijf met 70 melkkoeien, 200 schapen en 120 zeugen. De melkveetak is biologisch. De Veterinaire Algemene Dienst is een onderdeel van de Tolakker en verzorgt de weilanden binnen het Utrecht Science Park. 70 hectare land is biologisch gecertificeerd en de andere weilanden worden volgens gangbare maar duurzame manier bewerkt. De weilanden worden gebruikt voor begrazing van koeien, schapen en paarden en voor de voederwinning zodat al deze dieren de rest van het jaar ook voldoende te eten hebben.

De koeienstal van onderwijs- en onderzoekboerderij en melkveebedrijf De Tolakker.
De biologische melkveestal van De Tolakker