Drieluik - Toekomst van de veehouderij

Drieluik - Toekomst van de veehouderij

In een drieluik over de toekomst van de veehouderij in Nederland zijn we achtereenvolgens in debat gegaan over antibiotica, dierenwelzijn en kringlooplandbouw. Kijk hieronder de livestreams terug.

Livestream 1ste debat - Minder antibiotica, maar tot hoever?

Livestream 2de debat - Iedereen is voor dierenwelzijn. Toch handelen we daar niet altijd naar. Hoe komt dat?

Livestream 3de debat - Wat betekent kringlooplandbouw voor het dier?