Welkom op de website van het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij

Onze belangstelling voor dierenwelzijn richt zich op alle diersoorten in iedere context

Wij willen dierenwelzijn begrijpen en verbeteren, zowel van individuele dieren als van groepen. Dat doen we via wetenschappelijk onderzoek dat is opgedeeld in verschillende thema's, onderwijs, patiëntenzorg en maatschappelijke uitwisseling. Onze belangstelling voor dierenwelzijn richt zich op alle diersoorten in alle contexten - van gezelschapsdieren tot (kleine) veestapels, van proefdieren tot dieren in de vrije natuur of in een omgeving die mensen hebben gemaakt.

Maatschappelijke impact

Wij zijn maatschappelijk actief op vele terreinen.

  • Bij het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) pakken we samen met Wageningen University & Research belangrijke en complexe vraagstukken op over dierenwelzijn en maatschappelijke dilemma's. We organiseren en promoten een open dialoog tussen stakeholders en onderzoekers.
  • Bij het Landelijk Expertisecentrum voor Dierenmishandeling (LED) werken we samen met forensisch experts van het Nederlands Forensisch Instituut, Bureau Beke en de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken om dierenmishandeling op te sporen en potentiële verdenkingen te rapporteren via de website van het LED.
In deze film laten wij zien hoe we het concept dierenwelzijn benaderen (in English).