Emotie | Samen leven | Feiten| Dierenwelzijn

Het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij houdt zich bezig met vraagstukken rondom de positie van het dier in onze samenleving, in de breedste zin.

Missie

Wij willen een bijdrage leveren aan de verbetering van dierenwelzijn. Dit doen wij door:
 

  • het ontwikkelen van wetenschappelijk gefundeerde methoden om dierlijke emoties te duiden
  • het onderzoeken van de interactie tussen (de genetische achtergrond van) dieren en hun omgeving
  • het stimuleren van de ontwikkeling van methoden die het gebruik van (proef)dieren kunnen vervangen, verminderen en verfijnen
  • het onderzoeken van het samen leven van mens en dier, en het bestuderen van ethische en juridische kwesties