Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren

Het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren is een van de drie klinische departementen van de faculteit Diergeneeskunde, naast de departementen Gezondheidszorg Paard en Geneeskunde van Gezelschapsdieren.

Missie
Het departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren (DGL) houdt zich, net als de departementen Gezondheidszorg Paard en Geneeskunde van Gezelschapsdieren bezig met onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg. Anders dan bij die laatste twee departementen is de patiëntenzorg faciliterend aan onderwijs en onderzoek.

In zowel het onderzoek als het onderwijs geven wij aandacht aan het individuele dier, maar in toenemende mate ook aan groepen bedrijfsdieren. Ook de diergeneeskundige zorg richt zich daarop.

Faciliteiten