Perscommunicatie

Maartje en Hanneke kijken naar de ogen van het paard
Willem Wever op bezoek

Journalisten kunnen zich met hun vragen wenden tot de afdeling Communicatie & Marketing. Bij voorkeur per e-mail of telefoon: 030 - 253 4722. Afhankelijk van de vraag zullen wij deze direct beantwoorden dan wel voorleggen aan een deskundige binnen de faculteit.

Fotografie en TV-opname

Ook verzoeken voor fotografie of TV-opnames kunnen worden ingediend via de afdeling Communicatie & Marketing. Over het algemeen zijn wij terughoudend, omdat wij rekening houden met de privacy van onze cliënten.

Informatie over onze patiënten

Regelmatig worden wij, naar aanleiding van concrete gebeurtenissen in het nieuws, door journalisten benaderd met vragen over dieren die bij ons behandeld of onderzocht worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar doen wij echter nooit uitspraken over deze dieren. We kunnen zelfs niet bevestigen of deze dieren inderdaad bij ons zijn opgenomen.

UU NieuwsMail

De afdeling Perscommunicatie van de Universiteit Utrecht publiceert tweewekelijks de digitale nieuwsbrief UU NieuwsUpdate. Daarin komen promoties, oraties, evenementen en andere nieuwswaardige zaken van de Universiteit Utrecht aan bod. Elke editie opent met enkele nieuwswaardige onderwerpen. Aanmelden voor deze digitale service kan via een mail aan de afdeling Persvoorlichting via news@uu.nl