Human Resources

De afdeling Human Resources (HR) ondersteunt en adviseert het management op het gebied van personeel en organisatievraagstukken. Daarnaast verstrekt zij informatie en advies aan individuele medewerkers. De afdeling werkt in teams van een HR-adviseur en een Medewerker Arbeidsvoorwaarden.

De afdeling werkt vanuit de volgende uitgangspunten (samengevat):

  • De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het personeelsbeleid  ligt bij het management van de faculteit en de departementen waarbij HR ondersteunt op strategisch, beleidsmatig en uitvoerend niveau.
  • HR behartigt de belangen van de organisatie en de medewerkers en probeert deze bij elkaar te brengen.
  • Respect en vertrouwen.

De afdeling houdt zich onder meer bezig met:

  • Advisering over organisatieontwikkeling, beleidsvoorbereiding en beleidsontwikkeling.
  • Informatie verstrekken over arbeidsvoorwaarden, rechtspositie en de toepassing van wet- en regelgeving
  • Werving en selectie, aanstellingen en ontslag
  • Loopbaanontwikkeling, coaching en trainingen
  • Ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie
  • Personeelsadministratie

Kijk voor meer informatie op Intranet.