VET-ENHANCE

VET-ENHANCE: een onderzoek naar de implementatie van veterinaire richtlijnen

Naar aanleiding van de intensieve maatschappelijke en politieke discussie over antibioticagebruik in de veehouderij zijn er diverse initiatieven genomen om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen en te streven naar een zo zorgvuldig mogelijke toepassing van antibiotica wanneer noodzakelijk. Eén van de initiatieven om deze doelen te bereiken was de ontwikkeling van richtlijnen voor veterinair handelen. Echter, een implementatiestrategie om dierenartsen te ondersteunen in het gebruik van de opgestelde richtlijnen is er nog niet.

Het onderzoek VET-ENHANCE gaat over een implementatiestrategie voor veterinaire richtlijnen.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door: