VET-ENHANCE

VET-ENHANCE: een onderzoek naar de implementatie van veterinaire richtlijnen

Naar aanleiding van de intensieve maatschappelijke en politieke discussie over antibioticagebruik in de veehouderij zijn er diverse initiatieven genomen om het antibioticagebruik in de veehouderij te verminderen en te streven naar een zo zorgvuldig mogelijke toepassing van antibiotica wanneer noodzakelijk. Eén van de initiatieven om deze doelen te bereiken was de ontwikkeling van richtlijnen voor veterinair handelen. Echter, een implementatiestrategie om dierenartsen te ondersteunen in het gebruik van de opgestelde richtlijnen is er nog niet.

Het onderzoek VET-ENHANCE gaat over een implementatiestrategie voor veterinaire richtlijnen.

 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door:

Doel onderzoek

Het onderzoek VET-ENHANCE heeft de volgende doelstellingen:

  • onderzoeken hoe veterinaire richtlijnen in de praktijk worden gebruikt door dierenartsen;
  • onderzoeken welke knelpunten en mogelijkheden specifieke richtlijnen voor dierenartsen hebben;
  • onderzoeken hoe veterinaire richtlijnontwikkeling en richtlijnimplementatie in de toekomst mogelijk verbeterd zou kunnen worden.

Het onderzoek zal de komende vier jaar (2018-2022) plaatsvinden waarbij wij hopen tot een positieve bijdrage te komen voor de toekomst van onze sector.

Richtlijn S.suis bij gespeende biggen

De richtlijn Streptococcus Suis bij gespeende biggen is één van de eerste en lastigste richtlijnen en is in 2016 geëvalueerd. Uit deze evaluatie bleek dat er verbetering mogelijk is in zowel de inhoud als in het volgen van deze richtlijn. Om deze redenen gaat een gedeelte van het onderzoek met name over deze richtlijn.

Verschillende visies en meningen van alle betrokkenen zijn van groot belang voor het slagen van dit gedeelte van het onderzoek. Daarom wordt er tijdens het onderzoek veelvuldig contact gezocht met dierenartsen en veehouders die deze richtlijn dagelijks in de praktijk toepassen.

Wilt u aan dit onderzoek bijdragen en uw mening en praktische ervaringen met betrekking tot de richtlijn Streptococcus suis bij gespeende biggen delen? Neem dan contact met ons op!

Privacy

Op de verwerking van de persoonsgegevens is de privacywetgeving van toepassing. Daarom wordt in dit onderzoek zorgvuldig aandacht besteed aan het waarborgen van de privacy van betrokken personen wanneer persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden. Om uit te sluiten dat data te herleiden zijn naar individuele personen en/of bedrijven, zullen de onderzoekers zoveel als mogelijk werken met geanonimiseerde en versleutelde gegevens. Waar dit laatste niet mogelijk is, zullen diverse maatregelen genomen worden om zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Dit wordt gecontroleerd door onafhankelijke privacy deskundigen.

Indien u vragen heeft over uw privacy met betrekking tot het onderzoek dan horen wij dit graag.

Onderzoeksgroep en contact

De onderzoeksgroep bestaat uit prof. dr. Jaap Wagenaar, prof. dr. Emely de Vet, dr. David Speksnijder  en Isaura Wayop MSc. Isaura is vijf jaar herkauwer en paarden dierenarts geweest in Noord Holland en is sinds september 2018 PhD kandidaat aan de Universiteit Utrecht. De onderzoeksgroep wordt ondersteund door medewerkers van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik, het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde van het Utrechts Medisch Centrum en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Heeft u vragen met betrekking tot dit onderzoek neem dan alstublieft contact met ons op.

E: Vet-Enhance@uu.nl

T: 030 – 253 4979