Universitair Dierenziekenhuis

De faculteit Diergeneeskunde beschikt over het grootste universitaire dierenziekenhuis van Europa. Dit ziekenhuis levert specialistische medische zorg en vervult een voortrekkersrol in innovaties van zorg en welzijn voor dieren.  

Het Universitair Dierenziekenhuis omvat de Universiteitskliniek voor Paarden en de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren. Deze klinieken zijn vergelijkbaar met een academisch ziekenhuis voor mensen, dankzij:

  • de aanwezigheid van alle erkende specialisatierichtingen

  • de breedte van de diagnostische mogelijkheden

  • de breedte van de aangeboden zorg

Combinatie met onderwijs en onderzoek

In het Universitair Dierenziekenhuis wordt onderwijs gegeven aan studenten in de klinische fase van hun opleiding. Op deze manier leren zij de juiste diagnose te stellen en doen zij praktische vaardigheden op, uiteraard onder begeleiding van een dierenarts of specialist. Daarnaast worden gegevens die wij in de kliniek verkrijgen vaak ingezet voor wetenschappelijk onderzoek en gebruiken we dit onderzoek op haar beurt weer om nieuwe behandelmethoden en medische technieken te ontwikkelen.

Operatie aan een hond

Nieuwsgierig meekijken

Toekomstige dierenartsen