Onderwijs

Wij combineren excellent onderwijs met onze passie voor dierenwelzijn, diergedrag en diergeneeskunde

Ons onderwijs kent een brede, maatschappelijke verantwoordelijkheid. Studenten Diergeneeskunde krijgen les in alle aspecten van dierenwelzijn en diergedrag waarmee zij te maken krijgen in hun beroepsleven als dierenarts. Ook leren wij (inter)nationale studenten en onderzoekers hoe zij verantwoord kunnen omgaan met proefdieren, met de nadruk op het verminderen, verfijnen en vervangen van proefdieren (3V's).

Wij leiden studenten op tot verantwoordelijke, respectvolle en breed opgeleide dierenartsen. We laten ze vraagstukken vanuit een interdisciplinaire invalshoek benaderen. Wij verbeteren de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend. Docenten hebben een voorbeeldfunctie, zij inspireren studenten en bereiden hen optimaal voor op de dynamische arbeidsmarkt.

Academische vorming

Onderwijs en onderzoek zijn binnen ons afdeling sterk verweven. De breedte van ons onderzoek komt terug in het onderwijs en omvat thema’s als dierenwelzijn, diergedrag en de achterliggende (neuro)biologie, genetica, ethiek, wetgeving, proefdierkunde en verantwoord gebruik van proefdieren, forensische diergeneeskunde en gedragstherapie. Ook richten wij ons op academische vorming en wetenschappelijk denken en handelen. Zo begeleiden wij stageprojecten, vaak samen met (inter)nationale partners.

Ons onderwijsaanbod levert een essentiële bijdrage aan het diergeneeskundig curriculum, zowel op bachelor- als masterniveau. Ook bieden we een groot aantal keuzevakken aan. Onze medewerkers zijn vertegenwoordigd in bijna alle onderwijsgerelateerde overlegorganen van de faculteit Diergeneeskunde.

Cursusaanbod buiten Diergeneeskunde

Onze kennis en kunde is ook van belang voor aanverwante disciplines. Wij bieden onze expertise daarom ook buiten Diergeneeskunde aan. Zo hebben wij een extra-curriculair cursusaanbod met nationale en internationale cursussen. Denk aan wettelijk vereiste cursussen als proefdierkunde, diverse zomercursussen, cursussen voor de Utrechtse masteropleidingen Neuroscience, Cognition en de track Cognitive Neuroscience. Verder is er een online cursus over ethiek en dierenwelzijn.