Bestuursagenda: drie ambities, zes doelstellingen

Hoe schakelen we om naar duurzame, diervriendelijkere en circulaire landbouw? Wat kun je doen aan rugklachten bij dieren en mensen? Wat hebben we geleerd van de COVID-pandemie? En hoe nemen we onze verantwoordelijkheid om het tekort aan dierenartsen in de praktijk te helpen oplossen? Om de vraagstukken van vandaag en morgen te bestuderen en goed op te lossen is brede samenwerking nodig. De faculteit Diergeneeskunde draagt hier als veterinair kenniscentrum aan bij met haar onderwijs, onderzoek en diergezondheidszorg. Als onderdeel van het netwerk en midden in de maatschappij. Daarbij streven we drie ambities na die concreter zijn gemaakt in zes doelstellingen.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Onze drie ambities
 

Maatschappelijke impact vergroten

De faculteit Diergeneeskunde zet in op (inter)nationale samenwerkingen om maatschappelijke impact te kunnen maken. We staan open voor en zoeken actief verbinding met o.a. alumni, de veterinaire en humane (zorg)sector, bedrijven, politici, beleidsmakers, kennisinstellingen, particuliere (belangen)organisaties en het brede publiek.

Duurzaamheid bevorderen

Wij maken duurzaamheid belangrijk in alles wat we doen. Dat gaan we op heel veel plekken aanpakken. Bij onze huisvesting en bedrijfsvoering, bij het bepalen van speerpunten voor onderzoek, in onze opleidingen én bij het uitvoeren van de diergezondheidzorg.

Voor iedereen een aantrekkelijk werk- en leerklimaat

Onze medewerkers en studenten zetten zich elke dag in om ambities waar te maken. In groepen, teams en netwerken leveren zij een bijdrage aan onderzoek, ontwikkelen van kennis en kunde en het bevorderen van welzijn en de gezondheid van dieren. Daar is een veilig werk- en leerklimaat voor nodig waarin we oog hebben voor elkaar en dat vraagt om ontwikkelgericht leiderschap.
 

Onze zes doelen

  • We versterken onze strategische samenwerkingen op het gebied van onderzoek. Zowel binnen de Life Sciences als binnen het veterinaire veld.
  • Onze studenten gaan meer leren buiten de muren van de faculteit. Samen met het werkveld en andere kennisinstituten ontwikkelen we onze onderwijsprogramma’s verder.
  • We vergroten de toegevoegde waarde van ons dierenziekenhuis voor het onderwijs, onderzoek en het veterinaire veld door focus en innovatie.
  • We werken onze groene ambities uit en komen met concrete actieplannen om de faculteit duurzaam te maken, dat gebeurt door een facultair Green Team met studenten en medewerkers.
  • We brengen financiële stabiliteit door met een meerjarenperspectief in onze mensen én ambities te investeren.
  • We werken op verschillende manieren aan duurzame inzetbaarheid én werkplezier van onze mensen. Cultuur, erkennen en waarderen, diversiteit en inclusie zijn de speerpunten.