Het departement Dier in Wetenschap en Maatschappij participeert in het facultaire onderzoeksprogramma Behaviour and Welfare

Doel van onderzoek
Het voornaamste doel van ons onderzoek is om beter te begrijpen hoe emotionele en cognitieve processen bij dieren tot stand komen en hoe deze processen bijdragen aan het vermogen van het dier om te gaan met zijn omgeving. Wij zijn van mening dat concepten van dierenwelzijn een biologische basis dienen te hebben. Hiervoor zijn met name de adaptieve vermogens van het dier en de perceptie van zijn interne toestand van belang. Biologische welzijnsconcepten dienen robuust te zijn en los te staan van de context waarin het dier door de mens gehouden wordt.