Doe mee met onderzoek naar blootstelling aan luchtvervuiling

Wij, onderzoekers van de Universiteit Utrecht (UU), nodigen u graag uit om mee te doen met ons nieuwe onderzoeksproject MOBI-AIR! In dit nieuwe project onderzoeken we in hoeverre menselijke mobiliteitspatronen onze blootstelling aan luchtvervuiling beïnvloeden. De uitkomst van dit project zal van vitaal belang zijn voor nauwkeurigere beoordelingen van de blootstelling in studies naar de relatie tussen luchtverontreiniging en gezondheid. We sturen u gepersonaliseerde rapporten waarmee u uw blootstelling aan luchtverontreiniging tijdens uw verschillende dagelijkse activiteiten kunt achterhalen.

Wat is de achtergrond van het project? 

Blootstelling aan luchtverontreiniging wordt in verband gebracht met verschillende ziekten, waaronder aandoeningen van de luchtwegen en hart- en vaatziekten, maar mogelijk ook met diabetes en dementie. Uw blootstelling aan luchtverontreiniging is niet overal hetzelfde. Wanneer u op weg bent, aan het sporten bent, verschillende plaatsen bezoekt (mobiliteitspatronen) wordt u blootgesteld aan verschillende niveaus van luchtvervuiling. De meeste gezondheidsonderzoeken hebben de blootstelling aan luchtverontreiniging alleen beoordeeld op het thuisadres van mensen, maar dat weerspiegelt mogelijk niet onze totale blootstelling met betrekking tot onze dagelijkse levensstijl.

Dus, waar gaat dit project over? 

We willen het ontbrekende stukje van de puzzel onderzoeken: de invloed van menselijke mobiliteitspatronen op blootstelling aan luchtvervuiling. We vragen duizend volwassenen verspreid over Nederland om twee weken mee te doen. We vragen deelnemers om hun mobiliteitspatroon in die twee weken bij te houden en te delen met het onderzoeksteam. Alleen gegevens over het patroon van uw bewegingen worden bijgehouden, en we vragen ook persoonlijke informatie (leeftijd, geslacht, gezondheid etc.) via een vragenlijst. De mobiliteitspatronen zullen we koppelen aan luchtverontreinigingskaarten die we in eerdere studies hebben gemaakt. Zo kunnen we de blootstelling aan luchtverontreiniging bij iemand thuis berekenen en vergelijken met de blootstelling op het werk, tijdens andere activiteiten of tijdens woon-werkverkeer, zie de figuur. De persoonsgegevens gebruiken we om de mobiliteit van de Nederlandse bevolking te voorspellen en de gezondheidseffecten van luchtverontreiniging te onderzoeken.

Wat vragen we van u?

 1. Vul een korte online vragenlijst in met enkele basisvragen over uw woonomgeving, sociaal-economische status en vervoerswijze (20 minuten, eenmalig).
 2. Draag een tracker-apparaat (GPS). We sturen dat per post naar u op. U wordt gevraagd om het apparaat gedurende twee weken tijdens uw dagelijkse routine bij u te dragen, overal waar u naartoe gaat buitenshuis (werk, woon-werkverkeer, winkelen, recreatie en sport). Het tracker-apparaat slaat elke seconde uw geografische positie (GPS) op. Het is een kleine lichtsensor (150 gr, 80 mm x 80 mm x 27 mm) die u gemakkelijk in een tas of broekzak kunt meenemen.
 3. Gebruik een speciaal voor dit onderzoek ontwikkelde App om korte vragen over uw dagelijkse bezigheden te beantwoorden (bijvoorbeeld: woon-werkverkeer op de fiets/werk op kantoor/thuis). De app zal beschikbaar zijn voor zowel iOS- als Android-smartphones. De app slaat ook elke vijf minuten uw geografische positie op. Na twee weken deelname kunt u de app weer verwijderen.

Wat krijgt u van ons terug? 

We zullen u verslag uitbrengen over de luchtvervuilingsniveaus die u bent tegengekomen tijdens de twee weken dat u aan dit onderzoek hebt deelgenomen. U leert waar en wanneer u precies de hoogste en laagste luchtvervuiling hebt ervaren. Er is geen ander persoonlijk voordeel voor u. Maar alle deelnemers samen helpen ons als onderzoekers inzicht te krijgen in mobiliteitspatronen die invloed hebben op blootstelling aan luchtvervuiling.

Hoe waarborgen wij uw privacy? 

Aangezien uw mobiliteitspatroon privacygevoelig is, voeren wij het onderzoek uit met strikte regels voor privacybescherming. Wij werken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacygevoelige informatie, zoals uw naam en adres, is alleen zichtbaar voor de onderzoekers van het onderzoek. We zullen deze informatie nooit delen of afdrukken samen met gegevens van het onderzoek. Alleen onderzoekers van de Universiteit Utrecht hebben toegang tot uw persoonsgegevens. We zullen nooit resultaten publiceren waaruit uw identiteit is af te leiden, de gepersonaliseerde kaarten zullen wij bijvoorbeeld nooit openbaar maken. Volgens de huidige wettelijke richtlijnen bewaren we de gegevens gedurende tien  jaar vanaf de datum dat de onderzoeksresultaten worden gepubliceerd.

Uw rechten?

 • U kunt informatie krijgen over de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • U kunt uw persoonsgegevens op verzoek inzien bij het onderzoeksteam.
 • U kunt vragen om correctie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens.
 • U kunt uw persoonsgegevens verkrijgen en hergebruiken voor uw eigen doeleinden.
 • U kunt een klacht indienen.
 • U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder opgaaf van reden.

Komt u in aanmerking om deel te nemen? Check nu!

 • Ik ben een volwassene (18+)
 • Ik versta Nederlands
 • Ik woon minimaal één jaar in Nederland
 • Ik heb een smartphone
 • Ik heb toegang tot internet
 • Ik kan smartphone-applicaties installeren en gebruiken
 • Ik heb geen moeite met het dragen van een tracker van 150 gr tijdens mijn dagelijkse activiteiten gedurende twee weken

Hebt u interesse om deel uit te maken van dit boeiende project of wilt u er meer over weten? 

Bezoek nu onze website!

Met vriendelijke groeten,
MOBI-AIR onderzoeksteam, mobi-air@uu.nl 
Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS), Universiteit Utrecht