Over de faculteit

De primaire taken van de faculteit zijn onderwijs, onderzoek en patiĆ«ntenzorg. Deze taken worden uitgevoerd door drie departementen. Daarnaast maakt het Gemeenschappelijk Dierenlaboratorium deel uit van de faculteit.

De algehele leiding over de faculteit berust bij de decaan. Deze wordt daarbij ondersteund door een bestuursteam.

De medezeggenschap is op facultair niveau geregeld middels de Faculteitsraad. Voor onderwijsaangelegenheden van de Bachelor respectievelijk de Master Diergeneeskunde is er een Opleidingscommissie ingesteld.

De structuur van de faculteit is vastgelegd in het Reglement van de faculteit Diergeneeskunde.

Organogram faculteit Diergeneeskunde 2021