Onderzoek naar de ziekteontwikkeling en overdracht van SARS-CoV-2 bij katten

Inmiddels is uit diverse studies gebleken dat katten gevoelig zijn voor het SARS-CoV-2 virus. Omdat mensen en katten nauw met elkaar samenleven, is het belangrijk om te achterhalen of het coronavirus effectief overgedragen kan worden tussen katten en tussen katten en mensen.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek onderzoeken wetenschappers de vatbaarheid van katten en de efficiëntie van overdracht tussen katten. De efficiëntie van overdracht noemen we ook wel het reproductiegetal.

Als blijkt dat katten effectief het virus aan elkaar kunnen overdragen, zijn er mogelijk aanvullende maatregelen nodig om de COVID-19 pandemie onder controle te krijgen en houden. Samen met de onderzoekers van het deelonderzoek "Modellering van de overdracht tussen kat en mens" zal de effectiviteit van dergelijke maatregelen onderzocht worden.

Daarnaast onderzoeken wetenschappers het klinische beeld en de aanmaak van antistoffen naar aanleiding van een infectie. Net als in mensen zijn de verschijnselen van COVID-19 in katten niet eenduidig. Er zijn aanwijzingen dat sommige antistoffen zelfs bijdragen aan het ziektebeeld dat ontstaat. Deze studie zal hier meer inzicht in verschaffen. Daarnaast zullen de resultaten van deze studie gebruikt worden als basis voor vaccinonderzoek.

Onderzoeksleiding

Wageningen University & Research is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Wim van der Poel leidt het onderzoek.