Sustainable Animal Stewardship

Hoe kunnen mens en dier duurzaam en verantwoord samenleven?

In Nederland leven veel mensen en dieren op een klein oppervlak dicht bij elkaar. We houden dieren voor productie, als gezelschap en voor onderzoek. Maar er leven ook dieren om ons heen in het wild.

Hoe moeten wij op een goede manier met al deze dieren omgaan? En wat is goed? Hoe kunnen mensen en dieren in harmonie met elkaar samenleven? Belangrijke vragen die regelmatig leiden tot discussie. Denk aan kwesties als het scheiden van melkkoeien en hun kalveren, het beheer van herten en wilde zwijnen op de Veluwe, of het fokken van rashonden. Wat willen we daarmee als samenleving? 

Bijdragen aan maatschappelijk debat

Als kenniscentrum op het gebied van dier, mens en omgeving is de faculteit Diergeneeskunde bij uitstek in staat actief bij te dragen aan het maatschappelijk debat over diergerelateerde vraagstukken. Vanuit het thema Sustainable Animal Stewardship willen we door onderzoek en onderwijs kennis ontwikkelen die bijdraagt aan het duurzaam en verantwoord samenleven van mens en dier.

Greep uit actuele onderwerpen

  • Afwegingskaders voor levensbeĆ«indiging van dieren
  • Omgang met ratten en muizen die als 'plaagdier' worden beschouwd
  • Welzijn van vleeskippen
  • Weidegang bij melkkoeien
  • Aanpassen van dieren aan menselijke behoeften: hoe ver mogen wij daarmee gaan?

Via het Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS) slaan we een brug naar de maatschappij, het werkveld en relevante stakeholders. Dat doen we in samenwerking met de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research.

Duurzame relatie met Ethiek Instituut (UU)
Op het gebied van ethiekonderwijs en -onderzoek hebben wij al meer dan vijftien jaar nauw contact met het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht (www.ethics.uu.nl).

Advisering en maatschappelijke bijdrage
Wij geven op diverse manieren invulling aan advisering en valorisatie, onder meer via voorzitter- en lidmaatschap aan de commissie Ethiek van de KNMvD, de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), de Wetenschappelijke Commissie Convenant Onbedwelmd Ritueel Slachten en Dierexperimentencommissies.

Samenwerkingspartners
Animal Sciences Group Wageningen University & Research | World Animal Protection | Dierenbescherming | LTO | KNMvD | Louis Bolk Instituut | Centrum voor Landbouw en Milieu | Ministerie van LNV | RDA | Vion Food GroupWUR, Maatschappijwetenschappen, Sectie Communicatie, Filosofie en Techniek | UU Ethiek Instituut | Platform Duurzame Fokkerij | Vets in the Wild | Triodos Foundation