Genetisch onderzoek van SARS-CoV-2 in mens en dier

Een kenmerk van RNA virussen, zoals SARS-CoV-2, is dat deze makkelijk muteren: door continue veranderingen in het genetisch materiaal ontstaat er genetische diversiteit. Het in kaart brengen van de genetische diversiteit van een virus vormt een belangrijk onderdeel in het brononderzoek.

Wat houdt het onderzoek in?

In dit onderzoek combineren wetenschappers genetische gegevens van SARS-CoV-2 in mensen en in dieren met epidemiologische data om te kunnen achterhalen in hoeverre overdracht van SARS-CoV-2 van mens op dier plaatsvindt.

Door gegevens over de virussen in mensen en – als die gevonden worden – in dieren te combineren, kunnen we ontrafelen hoe de verspreiding gaat. Dit is belangrijk, omdat we zowel de gezondheid van mensen als van dieren belangrijk vinden. Samen weet je meer!

Door middel van ‘whole genome sequencing’ kunnen wetenschappers de complete genetische code van SARS-CoV-2 bepalen. Sinds het begin van de uitbraak in Nederland zijn monsters van humane coronapatiënten systematisch gesequenced. Dit heeft geresulteerd in een database van een groot aantal genetische sequenties van SARS-CoV-2 bij mensen. In dit onderzoek breiden wetenschappers de database uit met SARS-CoV-2 sequenties bij dieren. Samen met de epidemiologische data uit voorgaande deelonderzoeken kunnen de wetenschappers zo de bron van infectie achterhalen bij gerelateerde humane en dierlijke SARS-CoV-2 besmettingen. Viroloog Marion Koopmans: "Door gegevens over de virussen in mensen en – als die gevonden worden – in dieren te combineren, kunnen we ontrafelen hoe de verspreiding gaat. Dit is belangrijk, omdat we zowel de gezondheid van mensen als van dieren belangrijk vinden. Samen weet je meer!"

Onderzoeksleiding

Het Erasmus Medisch Centrum is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit onderzoek. Marion Koopmans leidt het onderzoek.