Onderwijs aan de Faculteit Geesteswetenschappen

 • Laatste nieuws over onderwijs

  • Erasure in Late Antiquity

   Publicatie
   Deze bundel brengt essays bijeen die elk reflecteren op het fenomeen van erasure en de verschillende methodologieën die worden gebruikt in het onderzoek.
  • City, Citizen, Citizenship, 400–1500. A Comparative Approach

   Publicatie
   Citizenship Discourses in the Early Middle Ages heeft een nieuw boek uitgebracht, een studie van het middeleeuwse denken over de stad in tekst, beeld, en materiële cultuur.
  • Nieuwe minor Environmental Humanities: duurzaamheid, biodiversiteit en de klimaatcrisis

   Nieuws
   Geesteswetenschappers hebben een cruciale rol te spelen in duurzaamheidsvraagstukken, leren studenten in de nieuwe minor van de Universiteit Utrecht.
  • Multilingualism in Academic and Educational Constellations

   Publicatie
   Multilingualism in Academia and Educational Constellations is een nieuw boek over meertalig beleid, theoretische concepten en academisch schrijven in meertalige contexten.
  • The Grote UU/UYA Language Debat

   Nieuws
   Vragen over waarom, hoe en wanneer te kiezen voor het Engels of het Nederlands worden momenteel fel bediscussieerd aan Nederlandse universiteiten. De Utrecht Young Academy organiseert een tweetalige bijeenkomst voor medewerkers en studenten om kennis en ervaringen te delen om zo beter grip te krijgen op de complexiteit van taalkeuze en taalgebruik. Ook willen we zoeken naar creatieve oplossingen voor de besproken taalkwesties.
  RSS Meer nieuws en evenementen

Bachelors en masters

Met ruim twintig bacheloropleidingen en ruim veertig masterprogramma's beslaat het onderwijsaanbod van de faculteit het volle spectrum van de geesteswetenschappen.

Minors

Naast bacheloropleidingen en masterprogramma's biedt de faculteit een groot aantal opleidingsspecifieke en interdisciplinaire minors aan. Ook zijn opleidingen van Geesteswetenschappen betrokken bij de educatieve minor alfa en de educatieve minor gamma van de Universiteit Utrecht.

Honours

Voor ambitieuze studenten van onze bachelors wordt het Humanities Honours Programme aangeboden. Honoursonderwijs is extra uitdagend onderwijs, speciaal voor gemotiveerde en getalenteerde studenten.

Utrecht Summer School

De Utrecht Summer School organiseert voor een internationaal publiek elke zomer een breed en uitdagend cursusaanbod in verschillende wetenschappelijke disciplines. Ook de faculteit Geesteswetenschappen verzorgt ieder jaar meerdere cursussen voor de Utrecht Summer School.

Basiskwalificatie Engelstaligheid docenten

Onze docenten ontwikkelen hun vaardigheden voor lesgeven in het Engels in een internationale en interculturele omgeving, door het behalen van de Basiskwalificatie Engelstaligheid (BKE op intranet).

Onderzoek

Veel universitair docenten verzorgen niet alleen onderwijs maar verrichten ook wetenschappelijk onderzoek. Wilt u hier meer over weten, kijk dan in de rubriek Onderzoek.