Organisatie

Het Huizinga Instituut is verhuisd naar de Trans in Utrecht

Faculteitsbestuur

Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur, bestaande uit een decaan, twee vice-decanen, een faculteitsdirecteur en een student-assessor.

Faculteitsraad

De medezeggenschap van de faculteit ligt bij de faculteitsraad, bestaande uit twaalf personeelsleden, twaalf studentleden en een een onafhankelijke voorzitter.

Departementen 

Het onderwijs en onderzoek is ondergebracht in vier departementen die vier kennisgebieden omvatten.

organogram Faculteit Geesteswetenschappen
Organogram van de Faculteit Geesteswetenschappen