Organisatie

Faculteitsbestuur

Aan het hoofd van de faculteit staat het faculteitsbestuur, bestaande uit een decaan, twee vice-decanen, een faculteitsdirecteur en een student-assessor.

Faculteitsraad

De medezeggenschap van de faculteit ligt bij de faculteitsraad, bestaande uit twaalf personeelsleden, twaalf studentleden en een een onafhankelijke voorzitter.

Departementen

Instituten

Schools

Bedrijfsvoering

Kijk op intranet

  • Bestuurlijke ondersteuning
  • Bestuurs- en beleidsondersteuning 
  • Communicatie en Marketing & Perscommunicatie
  • Financiën en Control
  • Human Resources
  • ICT & Media
  • Onderwijsondersteuning en studentzaken
  • Onderzoekondersteuning (inclusief Research Support Office)

Strategische thema's

De Universiteit Utrecht heeft vier strategische thema's op het gebied van onderzoek. De faculteit Geesteswetenschappen is penvoerder van het strategische thema Institutions for Open Societies. Verder participeren geesteswetenschappers in de strategische thema's Dynamics of Youth en Sustainability.

Focusgebieden

Naast de vier strategische thema’s investeert de Universiteit Utrecht in focusgebieden, die bijdragen aan een integrale aanpak van wetenschappelijke en maatschappelijke vraagstukken. De faculteit Geesteswetenschappen participeert in de volgende focusgebieden:

organogram faculteit geesteswetenschappen