Wat houdt de master in?

Gebruik historische inzichten om hedendaagse vraagstukken op te lossen

Zijn referenda een bedreiging voor de democratie? Waarom is het zo lastig om de economische ongelijkheid in de wereld te bestrijden? Hoe ziet de toekomst van de verzorgingsstaat eruit?

Het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij biedt je een gedegen inzicht in de historische wortels van de belangrijkste politieke en maatschappelijke vraagstukken die politici, journalisten en beleidsmakers vandaag bezighouden. Je bestudeert bij ons de historische ontwikkeling van democratie, civil society, burgerschap, en economische ongelijkheid in internationaal vergelijkend perspectief. Het programma legt de nadruk op de 19e en 20e eeuw en heeft een interdisciplinaire benadering waarbij je historisch onderzoek combineert met concepten en verklaringen uit de sociale wetenschappen.

Als student ontwikkel je zo nieuwe wetenschappelijke vaardigheden en perspectieven: je leert hoe je vergelijkende onderzoeksmethoden kunt gebruiken en hoe je een lange-termijnontwikkeling kunt analyseren. Maar dit masterprogramma biedt ook via stages, trainingen en betrokken begeleiding een goede voorbereiding op de arbeidsmarkt. Zo leiden we historici op die kennis van het verleden kunnen gebruiken om hedendaagse vraagstukken te verklaren en op te lossen.

In deze master kwamen mijn interesses voor politieke en maatschappelijke, sociale vraagstukken samen. Het klinkt cliché, maar om de hedendaagse maatschappij te begrijpen moet je haar geschiedenis kennen.
Eline Huizinga, alumna Politiek en maatschappij in historisch perspectief

Voertaal

De kerncursussen van het programma worden alleen in het Engels aangeboden. Voor de andere cursussen kan je kiezen tussen Nederlandstalige en Engelstalige cursussen. Nederlandstalige studenten die Engelstalige cursussen volgen bij een Nederlandstalige docent mogen papers en opdrachten desgewenst in het Nederlands schrijven.

Deeltijd

Je kunt het programma ook in deeltijd volgen. Je volgt dan dezelfde cursussen als voltijdstudenten, maar dan verdeeld over twee jaar. Lees meer over het studieprogramma.

Universiteitsbibliotheek Utrecht binnenstad

Na de master 

Veel afgestudeerden vinden een beroep waarin ze bezig zijn met actuele vraagstukken, bijvoorbeeld als onderzoeker of beleidsmedewerker bij de overheid, een (semi-)publieke organisatie of een NGO, in het bedrijfsleven of bij de media. Op allerlei plaatsen op de arbeidsmarkt is behoefte aan mensen die verleden, heden en toekomst met elkaar kunnen verbinden: medewerkers die helpen om de toekomst vorm te geven door inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis van onze huidige samenleving. Lees meer over mogelijke carrières

Toelating

Geschiedenis van politiek en maatschappij is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

  • Luuk Loupias liep stage bij de Democratic Challenge
  • Eline Huizinga, alumna Politiek en maatschappij in historisch perspectief
    Alumna Eline is Secretaris voor het programma Rijksbrede aanpak fraude bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Geschiedenis
  • Programma: Geschiedenis van politiek en maatschappij
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
  • Voltijd
  • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities