Een wereld vol uitdagingen

Kunnen de islam en democratie samengaan? Hoe zijn de conflicten in het Midden-Oosten ontstaan? Hindert de islam vrouwenrechten? Welke rol speelt olie in het Midden-Oosten? Als islamwetenschapper, Midden-Oostendeskundige en Arabist draag je bij aan het beantwoorden van dringende maatschappelijk vragen zoals deze. In heftige debatten over zulke thema’s maak jij het verschil door gefundeerde en genuanceerde kennis van de diversiteit van de islamitische traditie, de complexiteit van het Midden-Oosten en de belangrijkste taal van de islamitische bronnen en de regio: het Arabisch.

Islam: meer dan een religie

In Utrecht bestudeer je de islam niet alleen als religie, maar ook als historisch en maatschappelijk verschijnsel. Hoe hebben moslims in heden en verleden, op verschillende continenten, hun godsdienst begrepen en in de praktijk gebracht? Samen met je docenten en medestudenten probeer je inzicht te krijgen in de culturele verscheidenheid onder moslims. Aan bod komen onderwerpen zoals de positie van vrouwen en de beeldvorming over de islam. Maar je duikt natuurlijk ook in de rijke geschiedenis van die godsdienst. Op die manier leer je de islamitische wereld op verschillende manieren goed kennen. Alleen zo kun je volwaardig bijdragen aan vraagstukken die onze samenleving en de wereld bezighouden.

Midden-Oosten: een onbegrepen regio

Het Midden-Oosten is niet alleen het gebied waar het jodendom, het christendom en de islam ontstaan zijn, maar ook een regio met complexe vraagstukken rond kolonialisme,  grondstoffen en religieuze of nationale identiteit. In Utrecht ga je via cursussen over de historische en hedendaagse dimensies van het Midden-Oosten in op ingewikkelde vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij komen zaken als staatsvorming, conflicten en de rol van olie aan bod en leer je hoe de hedendaagse verhoudingen in het gebied vanuit de geschiedenis zijn ontstaan. Op deze manier verkrijg je kennis over en inzicht in een regio die voor velen altijd nog onbegrepen is.

Arabisch

Kennis van Arabische taal is noodzakelijk om de islam en het Midden-Oosten te bestuderen. Denk aan het lezen van de Koran, maar ook aan hedendaagse Arabische denkers en de regionale media. In Utrecht is het leren van de taal daarom een belangrijk onderdeel van de studie. Hierbij leer je een ander alfabet en doe je een nieuwe woordenschat op, waardoor een wereld voor je open gaat.

Iets voor jou?

Wil jij het debat over de islam, het Midden-Oosten en de multiculturele samenleving verder brengen dan het uitwisselen van meningen? Dan is de studie Islam en Arabisch in Utrecht iets voor jou! Of je nu moslim, christen of ongelovig bent, dat maakt voor de studie niets uit. Waar het om draait is dat je nieuwsgierig en breed geïnteresseerd bent: in Utrecht volg je de belangrijkste culturele, religieuze en politieke ontwikkelingen binnen de islam en het Midden-Oosten op de voet. Je analyseert de wortels van conflicten en bestudeert hoe islamitische en andere Midden-Oosterse samenlevingen door de eeuwen heen tot in de eenentwintigste eeuw zijn veranderd, bijvoorbeeld voor wat betreft de positie van vrouwen.

Meer weten over de onderwerpen die je binnen de opleiding Islam- en Midden-Oosten zou kunnen bestuderen? Download ons magazine:  Geen wereld zonder religie!

In dit filmpje van de Jonge Akademie vertelt Christian Lange, docent Islam en Arabisch, over zijn onderzoek: wat betekent het hiernamaals voor moslims? 

  • Floris Bosscher, student Islam en Arabisch
    "Islam en Arabisch opende een hele nieuwe wereld voor me. Ik wist er vrijwel niets over, terwijl het nu zo relevant is en vaak aan bod komt."
  • Nina Bresser, student Islam en Arabisch
    "Islam en Arabisch is een relatief kleine opleiding, maar inhoudelijk bijzonder groots!"

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56041