Vertalen is een vak. Je moet een vreemde taal, maar ook het Nederlands uitstekend beheersen en over een grondige culturele kennis beschikken. Je moet je ook in je doelpubliek kunnen inleven en weten wat je doelpubliek van een vertaling verwacht. Alleen met die kennis en vaardigheden op zak kun je grens- en cultuuroverschrijdende verbindingen tot stand brengen.

Earth
5
brontalen
Duits, Engels,Frans, Italiaans, Spaans
Icon of International students
1,5 jaar
durend masterprogramma

Vertalen in theorie en praktijk

  • De keuze uit vijf brontalen: Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans.
  • De mogelijkheid om je te verdiepen in vertaaldomeinen (medisch vertalen, juridisch vertalen, technisch vertalen, economisch vertalen, journalistiek vertalen, vertaling van marketing- en mediateksten).
  • Veel praktijksimulatie: een grote verscheidenheid aan vertaalopdrachten.
  • Een stevige theoretische omkadering: aandacht voor theoretische reflectie én inzichten uit de vertaalwetenschap

We bieden een 'professionele' leeromgeving waarin je op verantwoorde wijze met vertaaltechnologie, zoals vertaalmachines, vertaalgeheugens (SDL Trados Studio, Memsource, MemoQ) en corpora leert omgaan. Onze master vormt een naadloze aansluiting op de arbeidsmarkt, dankzij de cursus Beroepsoriëntatie voor vertalers en de stage.

Ga naar het studieprogramma

Toelating

Professioneel vertalen is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Anderhalf jaar

De Utrechtse master Professioneel vertalen is het enige academische programma in Nederland dat in 1,5 jaar een uitgebreide vorming in vertaling en vertaalreflectie biedt. Omdat Professioneel vertalen een zogenaamde verlengde master is, kun je na afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

Link met actueel vertaalonderzoek

Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten. 

Vertaaltechnologie

Als professioneel vertaler maak je dagelijks gebruik van vertaaltechnologie. Daarom is technologie stevig in ons programma ingebed. Je leert hoe je op verantwoorde wijze met vertaaltechnologie (vertaalmachines, vertaalgeheugens, termbases) kunt werken.

  • We zijn universitair partner van het vooraanstaande Trados, dat toegang verleent tot verschillende platforms.
  • We werken nauw samen met Memsource, dat ons een academische licentie toekent.
  • We behoren ook tot het Academic Program van memoQ, dat ons licenties toekent.

Omgaan met nieuwe methoden en technieken

Met de opkomst van vertaalsoftware en automatische vertaalprogramma’s zoals bijvoorbeeld Google Translate is het veld sterk aan het veranderen. In Utrecht leer je goed omgaan met nieuwe methoden en technieken. Je leert om vertaalgeheugensystemen te gebruiken die veel worden gebruikt in de industrie, en om met behulp van specialistische software terminologie te beheren, het internet te doorzoeken op relevante parallelteksten, en woordcombinaties in kaart te brengen. Je leert ook post-editing voor machinevertaling - samen met kritische reflectie over wanneer het gebruik van machinevertaling gepast is, en wanneer niet.

European Masters in Translation

Professioneel vertalen is lid van het prestigieuze netwerk European Masters in Translation (EMT). Daarmee is dit programma de enige complete master Vertalen in Nederland met het EMT-lidmaatschap. Het lidmaatschap is een erkenning van de hoge kwaliteit van het programma. Het Europese netwerk biedt veel mogelijkheden voor internationale samenwerking (bijvoorbeeld trainingen en conferenties). Alumni hebben dankzij het EMT-label betere kansen op een baan in Europa. 

Na de master 

Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan de slag als freelance vertaler, boekvertaler, in-housevertaler bij een vertaalbureau of een vertaaldienst van een internationaal bedrijf of een overheid, of beleidsmedewerker bij een culturele instelling.

Mogelijke carrièreperspectieven

Wat ik van de master heb geleerd? Je inlezen om de achtergrond van de tekst te begrijpen (“Context, context, context!”) en de juiste toon aan te slaan.

In het kort

Diploma: 
Vertaalwetenschap
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1,5 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66061
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities