The Grote UU/UYA Language Debat

Vragen over waarom, hoe en wanneer te kiezen voor het Engels of het Nederlands worden momenteel fel bediscussieerd aan Nederlandse universiteiten. De Utrecht Young Academy organiseert een tweetalige bijeenkomst voor medewerkers en studenten om kennis en ervaringen te delen om zo beter grip te krijgen op de complexiteit van taalkeuze en taalgebruik. Ook willen we zoeken naar creatieve oplossingen voor de besproken taalkwesties.

Questions of why, how and when to use English and Dutch in academia are hotly debated at Dutch universities. The Utrecht Young Academy organises a bilingual townhall meeting for staff and students to share knowledge and experiences to foster a better understanding of complexities involved in choosing and using a specific language. It will also be a step towards generating creative solutions for the language issues under discussion.

  • Datum en Tijd: Vrijdag 5 April 15:00-17:00 hrs + drankjes tot 18:00 hrs
  • Locatie: Bestuursgebouw Van Lier en Egginkzaal (Heidelberglaan 8, Utrecht)

Panel speakers:

Programme:

14:45 – 15:00 Inloop (walk-in)
15:00 – 15:10Opening
15:10 – 16:00 Paneldiscussie (panel discussion)
16:00 – 16:15 coffee / tea pauze (coffee / tea break)
16:15 – 17:00Ervaringen uit de zaal / experiences from the audience
17:00 – 18:00  Drinks

Sign-up:

Hier graag aanmelden voor het debat. / To register for the debate, please sign up here.