The Grote UU/UYA Language Debat

The UU/UYA Grote Language Debat

Vragen over waarom, hoe en wanneer te kiezen voor het Engels of het Nederlands worden momenteel fel bediscussieerd aan Nederlandse universiteiten. De Utrecht Young Academy organiseert een tweetalige bijeenkomst voor medewerkers en studenten om kennis en ervaringen te delen om zo beter grip te krijgen op de complexiteit van taalkeuze en taalgebruik. Ook willen we zoeken naar creatieve oplossingen voor de besproken taalkwesties.

Questions of why, how and when to use English and Dutch in academia are hotly debated at Dutch universities. The Utrecht Young Academy organises a bilingual townhall meeting for staff and students to share knowledge and experiences to foster a better understanding of complexities involved in choosing and using a specific language. It will also be a step towards generating creative solutions for the language issues under discussion.

Datum en Tijd: Vrijdag 5 April 15:00-17:00 hrs + drankjes tot 18:00 hrs

Locatie: Bestuursgebouw Van Lier en Egginkzaal (Heidelberglaan 8, Utrecht)

Panel speakers:

De stellingen die zullen worden besproken/ Motions to be discussed:

  • BA-onderwijs in het Nederlands en MA-onderwijs in het Engels combineert het beste van twee werelden / BA (undergraduate) teaching in Dutch and MA (graduate) teaching in English combines the best of both worlds
  • Engels is dé wetenschapstaal / English is the language of science and scholarship
  • Iedereen moet kunnen meepraten: daarom medezeggenschap in het Engels / Everybody should be able to join the conversion: medezeggenschap (staff/student participation/representation) should therefore be in English 
  • Verengelsing vergroot de kloof tussen de universiteit en de maatschappij / Englishization alienates the university from society 
  • Verengelsing is een economische keuze van de universiteit / Englishization is an economic decision made by the university

Programme:

14:45 – 15:00                      inloop (walk-in)

15:00 – 15:10                      opening

15:10 – 16:00                      paneldiscussie (pannel discussion)

16:00 – 16:15                      coffee / tea pauze (coffe / tea break)

16:15 – 17:00                      ervaringen uit de zaal / experiences from the audience

17:00 – 18:00                     drinks

Aanmelden/Sign up

Om je aan te melden voor het debat kunt u zich hier aanmelden.

To register for the debate, please sign up here.