Laatste nieuws

Verspreiding van de klokbekercultuur in Europa. Bron: Wikimedia/DieKraft
16 maart 2018
Hoe ontstaan innovaties in kunst en cultuur? Dat is de grote vraag waar het in de archeologie om draait. Leonard Rutgers bespreekt de belangrijkste antwoorden.
16 maart 2018
Koen Leurs en Alison Harvey stelden een speciaal nummer samen met werken gepresenteerd op de conferentie van de AoIR (Association of Internet Researchers).
16 maart 2018
Geert Buelens kantelt in 'De jaren zestig' het bestaande beeld van dit decennium en vult het aan met cultuuruitingen vanuit de hele wereld.
© iStockphoto.com
15 maart 2018
Data-specialisten Marco Spruit en Mirko Schäfer zijn kritisch over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
theaterzaal
13 maart 2018
In september 2018 start een gezamenlijk executive onderwijsprogramma van de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Antwerpen, gericht op de cultuursector.
RSS

Agenda

maandag 19 maart 2018 13:00 tot 17:00
Dit congres is de start van het onderzoeksproject The New Silk Road over de opkomst van China in het hoger onderwijs.
maandag 19 maart 2018 17:30 tot 18:30
Hoe proberen inlichtingendiensten grip te krijgen op radicalisering?
dinsdag 20 maart 2018 14:00 tot 15:00
De lezing vindt plaats in het randprogramma van de tentoonstelling Magische Miniaturen in Museum Catharijneconvent.
dinsdag 20 maart 2018 15:30 tot 17:00
Op 20 maart is Riccarda Suitner gastspreker op het Descartes Centre History of Science Colloquium. In haar lezing gaat ze in op werk en leven van Agostino Doni.
© iStockphoto.com/stockstudioX
dinsdag 20 maart 2018 16:15 tot 17:30
Fei Teng onderzocht vanuit verschillende filosofische tradities wat wij moreel verplicht zijn aan toekomstige generaties in de context van klimaatverandering.
RSS
Lees HUMmagazine: uitgebreide nieuwsvoorziening van de faculteit Geesteswetenschappen