Topopleiding
Keuzegids 2022 Topopleiding

Keltische talen en cultuur behoort volgens de Keuzegids Universiteiten 2022 weer tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. 

Leer de waarheid van de mythe te onderscheiden

Rond het begin van onze jaartelling woonden Keltischsprekende volkeren in een gebied dat zich uitstrekte over bijna heel Europa. Zij ontwikkelden een fascinerende cultuur, die nog tot in de middeleeuwen doorwerkte. Deze cultuur en de talen die deze volkeren spraken, staan centraal in deze bacheloropleiding. 

Voor fans van koning Arthur

Lees je graag mythen en sagen? Wil je meer weten over druïden, barden en krijgers? Studenten Keltisch hebben iets met Ierland, Wales, Schotland of Bretagne. Je hebt plezier in het leren van bijzondere talen, waarbij het een voordeel is als je ervaring hebt met andere vreemde talen.

Goden, helden en heiligen

Tijdens je studie maak je kennis met de middeleeuwse talen en culturen van Ierland en Wales. De Keltische literatuur had haar hoogtepunt in de middeleeuwen, maar je verdiept je ook in de politieke geschiedenis.

Oude talen

In Utrecht bestudeer je het Middelwelsh en Oudiers. Talen waarvan de grammatica niet altijd zo doorzichtig is. Het Oudiers heeft bijvoorbeeld wel 160 werkwoordsvormen per werkwoord! Studenten die echt van taal houden, krijgen hier een kick van.

Springlevend onderzoeksgebied

Een gouden-muntschat uit de eerste eeuw voor Christus gevonden bij Maastricht. Een kraanmachinist die in het Ierse veen een vrijwel intact middeleeuws boek vindt – alleen zijn wel de lettertjes over de bladzijden gaan wandelen. Het zijn voorbeelden van recente ontdekkingen op het gebied van de Keltische talen en culturen. Een springlevend onderzoeksgebied dat ruim 2500 jaar beslaat.

  • Jim Slemmer, student Keltisch
    "Het geeft veel voldoening wanneer je een 800 jaar oude tekst kunt vertalen en begrijpen, dat is een geweldig gevoel."
  • Marieke Peters, student Keltisch
    "De colleges zijn interessant en uitdagend en de docenten zijn gepassioneerd en aardig."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
  • Engels
  • Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56091