Draag je kennis van de Franse taal en cultuur over op anderen.

Leerlingen hebben graag een talendocent die enthousiast is over het vak. Hun leraar/lerares kent de Franse cultuur uit eigen ervaring en kan er boeiend over vertellen. Hij/zij houdt de actualiteit bij en kan de lesstof goed en gevarieerd overdragen. Spreekt dit jou aan en wil je graag met pubers werken? Heb je zelfkennis en sta je sterk in je schoenen? Dan is ons tweejarige masterprogramma Franse taal en cultuur: educatie en communicatie misschien wat voor jou.

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol en moet met collega’s en ouders om kunnen gaan. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meedraagt willen ontwikkelen.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Leraren moeten voortdurend (snelle) keuzes maken over wat de meeste geschikte handeling is. Dit vraagt om een goed ontwikkeld beoordelingsvermogen: praktische wijsheid. Deze ontwikkelt zich in de wisselwerking tussen ervaring en theorie en stelt leraren in staat om scherp te zien, horen en voelen wat er in bepaalde situaties allemaal speelt.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van de Franse taal en cultuur, en van taal- en literatuuronderwijs in het algemeen. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer een praktijkgericht onderzoek, dat aansluit bij de onderzoeksvragen die in je stageschool leven. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen.

Een- of tweejarig?

Heb je al een vakinhoudelijk masterprogramma Frans afgerond (minimaal 30 EC taalspecifieke onderdelen) en wil je leraar worden? Kies dan voor het eenjarige masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs. Binnen dit programma volg je dan het schoolvak Frans, voor de vakdidactiek die aansluit bij jouw discipline.

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende leraar Frans voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar.

Naast Frans ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven. Ook ligt de weg naar andere functies in de educatieve sector voor je open, en kun je je verder bekwamen in vakdidactisch onderzoek.

Deze master doen? Extra tegemoetkoming in je studiekosten mogelijk.

Onder bepaalde voorwaarden kun je als student van deze opleiding in aanmerking komen voor een extra tegemoetkoming van €3000 in je studiekosten. Meer informatie vind je op de site van DUO en op www.mastersvoorhetvo.nl, of download de brochure.

 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Talenonderwijs en Communicatie
  • Programma: Franse taal en cultuur: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60740
Voertaal:
  • Nederlands
  • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
  • Februari
  • September
Wanneer aanmelden:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching