2
Jarig programma
Masterlanguage: onderwijs in je favoriete taal
30
EC stage

Leerlingen hebben graag een talendocent die enthousiast is over het vak. Hun leraar kent de Franse cultuur uit eigen ervaring en kan er boeiend over vertellen. Als docent houd je de actualiteit bij en kun je de lesstof goed en gevarieerd overdragen. Spreekt dit jou aan en wil je graag met pubers werken? Heb je zelfkennis en sta je sterk in je schoenen? Dan past ons tweejarige masterprogramma Franse taal en cultuur: educatie en communicatie bij jou!

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol, maakt daarnaast deel uit van een schoolgemeenschap (collega’s) en staat in nauw contact met ouders. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meebrengt, willen blijven ontwikkelen.

Programmadoel

In dit programma zijn een vakinhoudelijke master en een beroepsvoorbereidende master als het ware verweven. Dit tweejarige masterprogramma (120 EC) leidt je op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in alle klassen van het voortgezet onderwijs (vmbo/havo/vwo), het mbo én het volwassenenonderwijs. Een breed perspectief, want om les te kunnen geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo.

Tegelijkertijd verdiep je je vakinhoudelijke kennis van de Franse taal en cultuur, en van taal- en literatuuronderwijs in het algemeen. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Je doet daarbij onder meer een praktijkgericht onderzoek, dat aansluit bij de onderzoeksvragen die in je stageschool leven. Je kunt de opleiding ook in baanvariant volgen.

Naast Frans ben je óók bevoegd om het vak Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) te geven.

Dat ik aan de zijlijn mag staan terwijl mijn leerlingen groeien, vind ik het allermooiste aan mijn vak.

Jouw ontwikkeling staat centraal

Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Bekwaam voor de klas

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond, voldoe je aan de wettelijke bevoegdheidseisen die voortvloeien uit de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Dat houdt in dat je vakinhoudelijk, pedagogisch en vakdidactisch bekwaam bent en beschikt over een brede professionele basis.

Binnen de opleiding zijn deze bevoegdheidseisen vertaald in twaalf taken waaraan je gedurende je hele opleiding werkt. Daarbij moet je denken aan het opstellen van leerdoelen voor het gehele curriculum en specifieke lessen, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden van de gestelde leerdoelen en het toetsen in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn. Ook wordt gewerkt aan interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen, aan communicatieprocessen in de groep en de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en persoonsvorming. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en schoolorganisatie.

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, binnen of buiten een schoolsetting. Dat houdt ook in dat:

  • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
  • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
  • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
  • je leert actief bij te dragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
  • je leert de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

Na je afstuderen

Na deze opleiding kun je direct voor de klas. Je bent bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land en een van de grootste universitaire lerarenopleidingen. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd.

In het kort

Diploma: 
Master of Arts
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
2 jaar
Start: 
Februari (uitgezonderd studenten met een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid), September
Deadline: 

Septemberstart: 1 april
Februaristart: 15 oktober

Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 23.765

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60740 Educatie en Communicatie in de Taal- en cultuurwetenschappen
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Teaching