Meer dan een taal

Elke dag spreken en lezen we Nederlands, maar dat maakt deze taal nog niet vanzelfsprekend. In de bachelor Nederlands leer je waarom je een taal nooit perfect kunt beheersen. Je onderzoekt taal en experimenteert ermee. Je leest en bestudeert romans en gedichten, maar ook wetenschappelijke artikelen over de geschiedenis en werking van literatuur. En je verdiept je in actuele debatten en maatschappelijke discussies over taal en cultuur.

Taal als verzameling bouwstenen

Hoe zit de Nederlandse taal in elkaar? Waarom betekenen woorden en teksten wat ze betekenen? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als 'het' Nederlands? We onderzoeken hoe onze taal werkt, en hoe die zich de afgelopen eeuwen heeft ontwikkeld. Ook vandaag bestaan er nog altijd verschillende varianten van het Nederlands naast elkaar. We hebben aandacht voor jongeren- en migrantentaal en onderzoeken hoe taalgebruik samenhangt met identiteit.

Taal als communicatiemiddel

Elke context vraagt om een andere manier van taalgebruik. Zo is een liefdesbrief niet hetzelfde als een bijsluiter bij een pijnstiller. Wat maakt een tekst eigenlijk tot een begrijpelijke en samenhangende tekst? En hoe breng je je boodschap overtuigend over? Wat is het effect van mediumkeuze - gesproken of geschreven, op papier of digitaal? En hoe kun je teksten optimaliseren?

Literatuur van de middeleeuwen tot nu

Literatuur is meer dan ‘boeken lezen’. Literaire teksten geven vorm aan onze manier van denken en voelen. Maar wanneer noemen we een tekst ‘literair’? Hoe dachten ze daarover in de middeleeuwen? En in de gouden eeuw? Wat is de rol van uitgevers en critici in de Nederlandse literatuur? En waarom lijkt de taal in Vlaamse literatuur vaak zo anders?

We analyseren hoe het denken over teksten en literatuur zich sinds de twaalfde eeuw ontwikkelde en gaan op zoek naar de plaats van de letteren in de wereld van nu, die beheerst lijkt door beelden.

Voorbeeldcolleges

Je kunt een aantal voorbeeldcolleges bekijken van Geert Buelens, een van de hoogleraren van de opleiding Nederlandse taal en cultuur in Utrecht. Het zijn colleges die opgenomen zijn in de Universiteit van Nederland-reeks.

  • Aafje de Roest
    "Wat ik leuk vind aan mijn studie Nederlands is de verscheidenheid aan vakken."
  • Maarleen van de Pol
    "De opleiding Nederlands leidt je breed op, waardoor je na je afstuderen nog vele verschillende kanten op kunt."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2019-2020): € 2.083
  • Instellingstarief 2019-2020: € 8.732 (EU), € 10.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56804