Studenten

Hoe je denkt, wat je ervaart, hoe je handelt: als je in Nederland woont, hebben de Nederlandse taal en literatuur hier een sterke invloed op. En niet alleen op jouw handelen, ervaren en denken. In grote maatschappelijke kwesties als identiteit en laaggeletterdheid speelt de Nederlandse taal en cultuur ook een grote rol. Bij de studie Nederlands in Utrecht onderzoek je die rol. En je leert erover schrijven, begeleid door ervaren professionals.

Wat je doet in deze opleiding

Je bestudeert maatschappelijke kwesties rond de Nederlandse taal en cultuur vanuit bijvoorbeeld historisch of internationaal perspectief, of vanuit ontwikkelingen in het medialandschap. Je maakt daarbij gebruik van inzichten uit de taalkunde, communicatiekunde, literatuurwetenschap, cognitiewetenschap, geschiedenis, sociologie, gezondheidszorg en filosofie. De studie Nederlands is daardoor breed, maar heeft ook een duidelijke focus, want het object van studie is steeds de Nederlandse taal en cultuur. Je hebt vrijheid in het kiezen van een invalshoek, maar je leert ook inzichten vanuit verschillende invalshoeken te combineren. Kwesties die te maken hebben met taal en communicatie hebben ook vaak iets te maken met literatuur, en omgekeerd is dat al evenzeer het geval. Zo wordt laaggeletterdheid vaak gezien als het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal in de dagelijkse praktijk, maar het kan ook worden opgevat als niet (meer) bekend zijn met de Nederlandse literatuur.

De meeste mensen in Nederland gebruiken het Nederlands zoals ze zuurstof en water gebruiken: als een vanzelfsprekendheid. Maar net zoals we nu steeds beter begrijpen dat zuurstof en water helemaal niet vanzelfsprekend zijn, zo spreekt ook het (voort)bestaan en het gebruik van het Nederlands niet voor zich. Sommige mensen maken zich zorgen over de verengelsing van de samenleving en zijn bang voor het uitsterven van het Nederlands. Voor andere mensen (sommige Friezen, Vlamingen en vluchtelingen, bijvoorbeeld) heeft het Nederlands niet de vanzelfsprekendheid die het voor de meeste Nederlanders heeft. Die bijzondere status maakt de taal interessant. En ook wie de taal als vanzelfsprekend gebruikt, vergist zich eigenlijk: het Nederlands is veel rijker en complexer dan gedacht.

Studeren op de Drift

Welke vragen leer je stellen en beantwoorden?

We vertrekken in deze studie vanuit het idee dat de Nederlandse taal en cultuur uit meerdere talen en culturen bestaat. Naast de Nederlandse dialecten is er bijvoorbeeld het Standaardnederlands. Wat je in een bepaald dialect wel kan zeggen, wordt in het Standaardnederlands niet geaccepteerd of is grammaticaal incorrect en dat duidt erop dat er meerdere taalsystemen zijn. En achter de term Nederlandse literatuur gaan meerdere literaturen schuil: literatuur voor volwassenen, kinderliteratuur, de literatuur uit Nederland en die uit Vlaanderen of Suriname,  enzovoort. Het Nederlands taalgebruik kent ook enorme variatie, past zich aan aan elke gebruikscontext, medium en tijdvak - van middeleeuwen tot (post) modern. Het bestaan van meerdere talen en culturen levert spanning op. Bijvoorbeeld omdat individuen of groepen in de samenleving op zoek zijn naar culturele of talige eenheid. Of omdat anderstalige individuen en groepen in contact komen met elkaar. Die spanning is er ook omdat de Nederlandse taal en cultuur zich in internationale context ontwikkelt en die internationale context steeds belangrijker wordt. In deze opleiding word je expert op het terrein van de Nederlandse taal en cultuur door onderzoek te doen naar die spanningsvelden, en dus naar grote vragen en kwesties als:

  • Hoe verhouden de Nederlandse cultuur en identiteit zich tot andere culturen en identiteiten?
  • Hoe heeft het Nederlands zich de afgelopen eeuwen onder invloed van andere talen ontwikkeld?
  • Hoe wordt in Nederland omgegaan met meertaligheid en wat zijn de effecten daarvan?
  • Hoe kan de overheid zorgen dat ook laaggeletterden een brief van het ziekenhuis of van de belastingdienst begrijpen?
  • Waarom is een fenomeen als spoken word in opkomst, maar hebben literaire uitgevers het moeilijk?
  • Hoe zijn beelden een steeds dominantere rol gaan spelen in het Nederlandse taalgebruik met de opkomst van nieuwe media?
Binnen een maand na mijn afstuderen kreeg ik nieuwe, interessante opdrachten
Nynke de Jong
Nynke de Jong, freelancer en schrijver

Wat kun je met deze studie?

Tijdens je studie Nederlands ontwikkel je een breed scala aan vaardigheden. Naast schrijven zijn dat systematisch en veel lezen, analytisch denken, experimenten opzetten en computationele analyses maken op basis van digitale corpora. Je bent in staat culturele, talige en communicatieve problemen helder te analyseren. Je kunt deze kennis ook al in een stage toepassen.

Met deze kennis en ervaring als bagage, vinden Utrechtse neerlandici snel een passende baan. Kennis over de Nederlandse taal en cultuur is immers overal in de Nederlandse maatschappij onmisbaar – in de media, bij bedrijven, in de gezondheidszorg, in de culturele sector, bij educatieve instellingen en adviesdiensten, op ministeries, bij uitgevers, en in het onderwijs. Dat betekent dat je bijvoorbeeld aan de slag kunt als communicatieadviseur, redacteur bij een uitgeverij, journalist, beleidsmedewerker, taaltrainer of docent, schrijfcoach. Daarom heeft een studie Nederlands ook waarde als tweede bachelor naast een studie als Rechten, Geschiedenis en Psychologie.

Waarom in Utrecht?

Veel specialisatiemogelijkheden, nauwe begeleiding en docenten die zelf dichter of essayist zijn. Lees op onze 'Waarom in Utrecht-pagina' meer over deze en andere redenen om in Utrecht Nederlands te komen studeren.

Kennisclips

Wil je al kennismaken met onderzoek rond enkele grote vragen van de studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht? Kijk dan naar onze kennisclips. Je leert onze docenten kennen, maar hoort ook waar alumni (oud-studenten) van onze opleiding allemaal aan het werk zijn. Zij laten je zien waar ze zich in hun dagelijkse werk mee bezighouden en welke kennis en vaardigheden ze in praktijk brengen. En, ze laten zien hoe een expert op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur zich onderscheidt van specialisten uit een ander vakgebied. Wat brengen zij precies in?

De kennisclips bekijken? Klik in de video op het hamburgermenu linksboven.

Voorbeeldcollege volgen

Weten hoe het is om een college literatuur te volgen? Bekijk onderstaande video!

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2020-2021): € 2.143
  • Instellingstarief 2020-2021: € 8.984 (EU), € 10.288 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56804