Bij de studie Nederlands in Utrecht leer je de grote vragen kennen over de rol die taal en literatuur in de Nederlandse samenleving spelen. De Nederlandse taal bepaalt mee hoe we denken (cognitie), hoe we handelen (communicatie) en de Nederlandse literatuur verwoordt hoe we ons voelen (identiteit en schoonheid). Het Nederlandse heden en verleden zijn via taal en literatuur onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Feit en fictie van het Nederlands

Veel mensen denken dat het Nederlands verloedert, maar is dat wel zo? En is het waar dat Nederlandstalige literatuur alleen in Nederland en Vlaanderen wordt gelezen? Als student Nederlands ga je proberen feit van fictie te onderscheiden. Je doet onderzoek naar grote vragen en kwesties als:

 • Hoe verhouden de Nederlandse cultuur en identiteit zich tot andere culturen en identiteiten?
 • Hoe wordt in Nederland omgegaan met meertaligheid en wat zijn de effecten daarvan?
 • Hoe kan de overheid zorgen dat ook laaggeletterden brieven van de belastingdienst begrijpen?
 • Wie bepaalt welke boeken worden uitgegeven en welke schrijvers belangrijk worden gevonden?
 • Wat voor kennissysteem ligt ten grondslag aan de Nederlandse taal, en waarin verschilt dat systeem van andere talen?
 • Hoe is de Nederlandse grammatica de afgelopen eeuwen veranderd?
Oude teksten bestuderen

Meer dan een taal

Tijdens je studie Nederlands bestudeer je de Nederlandse taal en literatuur vanuit meerdere perspectieven en tegen een tegen een brede maatschappelijke en culturele achtergrond. Je maakt kennis met inzichten uit de taalkunde, communicatiekunde, literatuurwetenschap, cognitiewetenschap, geschiedenis, sociologie, geneeskunde en filosofie.

Je opleiding tot deskundige

Hoe steekt het Nederlands in elkaar? Hoe wordt het gebruikt en heeft het zich de afgelopen eeuwen onder invloed van andere talen ontwikkeld? Je bestudeert hoe literaire teksten uit heden en verleden de Nederlandse manier van denken en voelen bepalen. Je bekijkt hoe beelden gaandeweg een steeds dominantere rol gaan spelen in het Nederlands taalgebruik met de opkomst van nieuwe media.

Tijdens je studie Nederlands ontwikkel je een breed scala aan vaardigheden: systematisch lezen, analytisch denken, experimenten opzetten, computationele analyses maken op basis van digitale corpora, enzovoort. Je leert vragen stellen en beantwoorden op het gebied van allerlei onderwerpen: beleid, cultuur, educatie en bedrijfskundige problemen. Over de antwoorden die je onderzoek oplevert, kun je aan het einde van je studie schrijven en spreken als een professional.

Het verleden, heden en de toekomst: je baan als specialist

Gewapend met kennis over het verleden en het heden kun je na je studie aan de slag om de toekomst van Nederland te bepalen. Kennis over de Nederlandse taal en cultuur is overal in de Nederlandse maatschappij onmisbaar – in de media, bij bedrijven, in de gezondheidszorg, bij educatieve instellingen en adviesdiensten, op ministeries, bij uitgevers, en in het onderwijs.

Eerste kennismaking met onze opleiding: kennisclips

Wil je al kennismaken met onderzoek rond enkele grote vragen van de studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht? Kijk dan naar onze kennisclips! Je leert onze docenten kennen, maar hoort ook waar alumni (oud-studenten) van onze opleiding allemaal aan het werk zijn. Zij laten je zien waar ze zich in hun dagelijkse werk mee bezighouden en met welke kennis en vaardigheden zij zich onderscheiden van mensen uit een ander vakgebied.

 • Aafje de Roest
  "Wat ik leuk vind aan mijn studie Nederlands is de verscheidenheid aan vakken."
 • Maarleen van de Pol
  "De opleiding Nederlands leidt je breed op, waardoor je na je afstuderen nog vele verschillende kanten op kunt."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
 • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2019-2020): € 2.083
 • Instellingstarief 2019-2020: € 8.732 (EU), € 10.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56804