Wil jij een voorproefje van hoe het is om Nederlandse Taal en Cultuur te studeren? Meld je dan aan voor het online proefcollege Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht op dinsdag 26 april tussen 16.00-17.00.

Tijdens dit college bespreekt research master student Arjan van Dalfsen hoe met modellen afkomstig uit de ecologie/biologie met behulp van de computer berekend kan worden hoeveel Nederlandse teksten uit de periode 1550-1800 daadwerkelijk nog bestaan. Wat is er over, dankzij allerlei inspanningen van verzamelaars en bibliotheken, en wat is er ooit geweest? In feite een survival of the fittest-vraag: welke teksten waren sterk genoeg om te overleven, en welke zijn van onze radar verdwenen? En wat heeft dat voor gevolgen voor onze kennis over de Nederlandse literatuur, dat we alleen maar kunnen lezen wat er nu nog is? 

Na het college is er de gelegenheid om vragen over de opleiding te stellen. De bijeenkomst is online en vindt plaats in Teams. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Els Stronks (e.stronks@uu.nl)

Twijfel je nog of Nederlands iets voor jou is? Luister dan, naast ons proefcollege, eens naar Aafje de Roest, afgestudeerd aan onze opleiding. Zij vertelt aan Radio 1 waarom Nederlands studeren zo kleurrijk is
_______________________________________________________________

Studenten

Het Nederlands als taal om te gebruiken, mee te spelen, te experimenteren en te onderzoeken

Voor veel mensen in Nederland lijkt het spreken van Nederlands even vanzelfsprekend als zuurstof en water gebruiken. Maar nu we steeds beter begrijpen dat zuurstof en water helemaal niet vanzelfsprekend zijn, zien we dat ook het gebruik van het Nederlands dat niet is. Naast het Algemene Nederlands (dat je in het NPO 8-uur journaal hoort) worden er, van Oostende tot Paramaribo, verschillende varianten van het Nederlands gesproken. Jongeren gebruiken vaak een eigen soort Nederlands, en een dokter praat anders dan een rapper.

Om te begrijpen hoe die taal in al zijn vormen werk, zijn er experts nodig. Expert hebben oog voor alle verschillen, maar vinden het ook belangrijk dat het Nederlands voor iedere gebruiker toegankelijk is. Wie moeilijk kan lezen en schrijven heeft in onze samenleving een enorme achterstand. 

De opleiding Nederlandse taal en cultuur maakt jou expert in Nederlandse zaken. Iemand die een complex systeem van taalvarianten en subculturen begrijpt. En die in een wereld die steeds internationaler wordt, kan bijdragen aan een betere communicatie tussen al die groepen.

Wat leer je in deze opleiding?

Tijdens deze opleiding leer je: 
 

  •  dat Nederlandse taal en cultuur eigenlijk betekent ‘Nederlandse talen en culturen’: in verschillende periodes, voor verschillende generaties, op verschillende plekken en in verschillende situaties, subculturen en media functioneren ze anders
  • hoe je pakkend en helder kunt schrijven – academisch, maar ook creatief

Nederlandse taal en cultuur is een brede opleiding. Je maakt gebruik van inzichten uit de taalkunde, de communicatiewetenschap, literatuurwetenschap, cognitiewetenschap, geschiedenis, sociologie, gezondheidszorg en filosofie. Als student kun je een eigen invalshoek kiezen en je specialiseren. Maar je leert ook verschillende perspectieven te combineren. 

Binnen een maand na mijn afstuderen kreeg ik nieuwe, interessante opdrachten
Nynke de Jong
Nynke de Jong, freelancer en schrijver

Waarom in Utrecht?

Er zijn verschillende redenen waarom Nederlands studeren in Utrecht een goede keuze is:
 

  • Nergens vind je zo’n breed palet aan hoogleraren en experts op de verschillende gebieden van de Nederlandse taal en cultuur.
  • Je studeert binnen een grote en breed georiënteerde faculteit Geesteswetenschappen en universiteit, waardoor je veel mogelijkheden hebt om je studie interdisciplinair in te vullen (communicatiewetenschap, taalkunde, geschiedenis, rechten, filosofie, andere talen en culturen, psychologie, onderwijskunde, …)
  • Ook binnen de studie Nederlands is het onderwijs interdisciplinair opgezet: specialisten taalkunde werken samen met literatuurwetenschappers, kenners van de middeleeuwen met onderzoekers van de hedendaagse literatuur.
  • Je maakt kennis met je toekomstige werkveld door gastcolleges en opdrachten die op de arbeidsmarkt zijn afgestemd. 
  • Er is een actieve studievereniging die in en rond de studie allerlei activiteiten organiseert.

Lees op onze 'Waarom in Utrecht´-pagina meer over deze en andere redenen om in Utrecht Nederlands te komen studeren

Bekijk ons onderzoek

Wil je nu al kennismaken met onderzoek rond enkele grote vragen van de studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht? Bekijk onze onderzoeksfilmpjes. Je leert onze docenten kennen en hoort  waar oud-studenten van onze opleiding allemaal aan het werk zijn.

Klik in de video op de afspeellijst linksboven om de onderzoeksfilmpjes te bekijken.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56804