Volg een proefcollege Nederlands!
Afbeelding voor het proefcollege Nederlands, waarop twee bijen elkaar de wegwijzen

Wil jij een voorproefje van hoe het is om Nederlandse Taal en Cultuur te studeren? Schrijf je dan in voor het proefcollege Nederlandse Taal en Cultuur van de Universiteit Utrecht op vrijdag 24 september van 16.00-17.00 uur.

Tijdens dit college bespreekt universitair docente Sterre Leufkens hoe dieren met elkaar communiceren. Zebravinken hebben dialecten, bijen wijzen elkaar de weg, en apen kunnen liegen. Hebben deze soorten dan ook taal, of is de mens toch uniek? Na het college is er de gelegenheid om vragen over de opleiding te stellen.

De bijeenkomst is online, vindt plaats in Teams. Aanmelden kan door een mail te sturen naar Els Stronks: e.stronks@uu.nl.

Twijfel je nog of Nederlands iets voor jou is? Luister dan, naast ons proefcollege, eens naar Aafje de Roest, afgestudeerd aan onze opleiding. Zij vertelt aan Radio 1 waarom Nederlands studeren zo kleurrijk is.
_______________________________________________________________

Studenten

Hoe je denkt, wat je ervaart, hoe je handelt: als je in Nederland woont, hebben de Nederlandse taal en literatuur hier een sterke invloed op. En niet alleen op jouw handelen, ervaren en denken. In grote maatschappelijke kwesties als identiteit en laaggeletterdheid speelt de Nederlandse taal en cultuur ook een grote rol. Bij de studie Nederlands in Utrecht onderzoek je die. En je leert erover schrijven, begeleid door ervaren professionals. Voorbeelden van vraagstukken die je onderzoekt, en waarover je presenteert, zijn:

  • Hoe verhouden de Nederlandse cultuur en identiteit zich tot andere culturen en identiteiten?
  • Hoe heeft het Nederlands zich de afgelopen eeuwen onder invloed van andere talen ontwikkeld?
  • Hoe wordt in Nederland omgegaan met meertaligheid en wat zijn de effecten daarvan?
  • Hoe kan de overheid zorgen dat ook laaggeletterden een brief van het ziekenhuis of van de belastingdienst begrijpen?
  • Waarom is een fenomeen als spoken word in opkomst, maar hebben literaire uitgevers het moeilijk?
  • Hoe zijn beelden een steeds dominantere rol gaan spelen in het Nederlandse taalgebruik met de opkomst van nieuwe media?

Wat je doet in deze opleiding

Je bestudeert maatschappelijke kwesties rond de Nederlandse taal en cultuur (verengelsing, de groeiente laaggeletterdheid en meertaligheid) vanuit bijvoorbeeld historisch of internationaal perspectief, of vanuit ontwikkelingen in het medialandschap. Je maakt daarbij gebruik van inzichten uit de taalkunde, communicatiekunde, literatuurwetenschap, cognitiewetenschap, geschiedenis, sociologie, gezondheidszorg en filosofie. De studie Nederlands is daardoor breed, maar heeft ook een duidelijke focus, want het object van studie is steeds de Nederlandse taal en cultuur. Je hebt vrijheid in het kiezen van een invalshoek, maar je leert ook inzichten vanuit verschillende invalshoeken te combineren. Kwesties die te maken hebben met taal en communicatie hebben ook vaak iets te maken met literatuur, en omgekeerd is dat net zo het geval. Zo wordt laaggeletterdheid vaak gezien als het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal in de dagelijkse praktijk, maar het kan ook worden opgevat als niet (meer) bekend zijn met de Nederlandse literatuur.

De meeste mensen in Nederland gebruiken het Nederlands zoals ze zuurstof en water gebruiken: als een vanzelfsprekendheid. Maar net zoals we nu steeds beter begrijpen dat zuurstof en water helemaal niet vanzelfsprekend zijn, zo spreekt ook het (voort)bestaan en het gebruik van het Nederlands niet voor zich. Sommige mensen maken zich zorgen over de verengelsing van de samenleving en zijn bang voor het uitsterven van het Nederlands. Voor andere mensen (sommige Friezen, Vlamingen en vluchtelingen, bijvoorbeeld) heeft het Nederlands niet de vanzelfsprekendheid die het voor de meeste Nederlanders heeft. Die bijzondere status maakt de taal interessant. En ook wie de taal als vanzelfsprekend gebruikt, vergist zich eigenlijk: het Nederlands is veel rijker en complexer dan gedacht.

Binnen een maand na mijn afstuderen kreeg ik nieuwe, interessante opdrachten
Nynke de Jong
Nynke de Jong, freelancer en schrijver

Wat kun je met deze studie?

Tijdens je studie Nederlands ontwikkel je een breed scala aan vaardigheden. Naast schrijven zijn dat systematisch en veel lezen, analytisch denken, experimenten opzetten en computationele analyses maken op basis van digitale corpora. Je bent in staat culturele, talige en communicatieve problemen helder te analyseren. Je kunt deze kennis ook al in een stage toepassen.

Met deze kennis en ervaring als bagage, vinden Utrechtse neerlandici snel een passende baan. Kennis over de Nederlandse taal en cultuur is immers overal in de Nederlandse maatschappij onmisbaar – in de media, bij bedrijven, in de gezondheidszorg, in de culturele sector, bij educatieve instellingen en adviesdiensten, op ministeries, bij uitgevers, en in het onderwijs. Dat betekent dat je bijvoorbeeld aan de slag kunt als communicatieadviseur, redacteur bij een uitgeverij, journalist, beleidsmedewerker, taaltrainer of docent, schrijfcoach. Daarom heeft een studie Nederlands ook waarde als tweede bachelor naast een studie als Rechten, Geschiedenis en Psychologie.

Waarom in Utrecht?

Een breed palet aan expertises, waardoor je verschillende specialisatiemogelijkheden hebt. Vanaf dag één kennismaken met het werkveld door gastcolleges en opdrachten die op de arbeidsmarkt zijn afgestemd. Een actieve studievereniging. Lees op onze 'Waarom in Utrecht-pagina' meer over deze en andere redenen om in Utrecht Nederlands te komen studeren.

Bekijk ons onderzoek

Wil je al kennismaken met onderzoek rond enkele grote vragen van de studie Nederlands aan de Universiteit Utrecht? Kijk dan naar onze onderzoeksflimpjes. Je leert onze docenten kennen, maar hoort ook waar oud-studenten van onze opleiding allemaal aan het werk zijn. Zij laten je zien waar ze zich in hun dagelijkse werk mee bezighouden en welke kennis en vaardigheden ze in praktijk brengen. En, ze laten zien hoe een expert op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur zich onderscheidt van specialisten uit een ander vakgebied. Wat brengen zij precies in?

Klik in de video op de afspeellijst linksboven om de onderzoeksfilmpjes te bekijken.

Meer video's over Nederlandse taal en cultuur

  • Romans vormen een venster naar de wereld. Het is dan ook niet gek dat binnen de literatuur een nieuw genre in opkomst is: de klimaatroman. Hoogleraar Geert Buelens legt aan Nieuwsuur samen met auteurs Adriaan van Dis en Ellen de Bruin uit wat dit genre inhoudt.
  • Benieuwd naar de ervaringen van een student Nederlandse taal en cultuur? Bram vertelt over ons programma en studeren in Utrecht in een Q&A

 

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2021-2022): € 1.084
  • Instellingstarief 2021-2022: € 8.006 (EU), € 9.326 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56804