Let op: vanaf 2022-2023 wordt deze master in het Engels aangeboden.


 

Film en televisie in een dynamisch medialandschap

In de master Film- en televisiewetenschap staan de dynamieken binnen het medialandschap centraal. Historische en hedendaagse transformaties van film en televisie worden in de context geplaatst van nieuwe technologieën en media-culturele ontwikkelingen. Je doet kennis op van procedures binnen de media-industrie en media-culturele instellingen, houdt je bezig met veranderingen van het film- en televisielandschap en krijgt inzicht in het mediawetenschappelijke debat omtrent deze ontwikkelingen.

Mediawetenschappelijk onderzoek

In de master Film- en televisiewetenschap gebruik je theoretische concepten om zowel historische als actuele mediafenomenen in kaart te brengen. Je verdiept je onderzoeksvaardigheden en maakt opgedane vakkennis toegankelijk voor zowel een academisch als niet-academisch publiek. Je voert mediawetenschappelijk onderzoek uit naar vraagstukken over film en/of televisie binnen een dynamisch medialandschap en doet daarnaast praktijkgericht onderzoek tijdens een stage bij een mediagerelateerde instelling.

Kennis van het werkveld

De master Film- en televisiewetenschap richt zich op de ontwikkeling van vaardigheden en kennis relevant voor het werkveld en de beroepspraktijk. Tevens wordt een overzicht van verschillende beroepspraktijken binnen de film- en televisie-industrie geboden tijdens panels met gastsprekers en excursies. Bovendien leren studenten het werkveld uitgebreid kennen tijdens een stage bij culturele instellingen of mediaorganisaties. Lees meer over voorbereiding op de arbeidsmarkt.

Na de master

Na het voltooien van de master Film- en televisiewetenschap ben je:

 • op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van film en televisie.
 • in staat om hedendaagse fenomenen historisch, theoretisch en kritisch te contextualiseren.
 • in staat opgedane academische kennis op het gebied van Film- en televisiewetenschap toe te passen op vraagstukken binnen het media-cultureel werkveld.

Arbeidsmarkt

Na afronding van de master Film- en televisiewetenschap komen studenten terecht bij diverse culturele instellingen en mediaorganisaties. Zij werken bijvoorbeeld als redacteur, programmamaker, researcher, educatief medewerker of adviseur. Lees meer over voorbereiden op de arbeidsmarkt en mogelijke carrières.

Toelating

Film- en televisiewetenschap is een selectief masterprogramma. Een toelatingscommissie beslist onder andere op basis van de studieresultaten behaald in de bacheloropleiding, een motivatiebrief en een essay (1200 woorden) of je wordt toegelaten tot het programma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Profile picture Femke Krijntjes, Film and Television Cultures
  "Wat me het meest aanspreekt aan deze master is het feit dat je heel vrij wordt gelaten in de onderwerpen waarover je kan schrijven."
 • Profile picture Steven van Roosmalen, alumnus Film and Television Cultures
  "De brede kennis van de film- en televisiemarkt en een kritische houding die ik heb opgedaan in het masterprogramma komen in mijn baan goed van pas."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Mediastudies
 • Programma: Film- en televisiewetenschap
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60830
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities