Onderzoek

Het onderzoek binnen de faculteit Geesteswetenschappen is ondergebracht in vier onderzoeksinstituten: 

Onderzoeksgebieden

Met onze expertise dragen wij bij aan de analyse en oplossing van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken op de volgende gebieden:

Universitaire thema's

De Universiteit Utrecht heeft vier strategische thema's en tien focusgebieden op het gebied van onderzoek, waarin wetenschappers uit verschillende vakgebieden samenwerken aan een integrale benadering van actuele vraagstukken. Onderzoekers van Geesteswetenschappen participeren met name in de volgende thema's:

Wat maakt een samenleving open en toekomstbestendig?

Wat is de bijdrage van instituties - de formele en informele regels van het menselijk handelen - aan duurzame welvaart, gelijkwaardigheid en democratie? Dit onderzoek vindt plaats in het strategische thema Instituties voor Open Samenlevingen.

Vroege kinderjaren & Evenwichtig opgroeien

Welke invloed hebben (zeer) vroege levenservaringen op de ontwikkeling van kinderen en de ontplooiing van menselijk gedrag? En hoe kunnen jongeren optimaal volwassen worden in een snel veranderende samenleving? Beide onderwerpen worden onderzocht in het strategische thema Dynamics of Youth.

Naar een duurzame samenleving

Hoe maken wij de transitie naar een samenleving die ecologisch, economisch en sociaal in balans is? Dit onderzoek vindt plaats in het strategische thema Pathways to Sustainability.

De digitale samenleving besturen

Het focusgebied Governing the Digital Society onderzoekt bestuurlijke vraagstukken rondom digitalisering. Bijvoorbeeld: kan Nederland een alternatief ontwikkelen voor Facebook?

De invloed van migratie

Vragen over migratie en veranderende samenlevingen komen aan bod in het focusgebied Migration and Societal Change. Centraal staat migratie tussen en naar Europese landen in de 20e en 21e eeuw.

Kunstmatige intelligentie begrijpen

Kunnen mensen vriendschap sluiten met robots? Wat kan een hologram betekenen voor communicatie op afstand? Vragen die de onderzoekers in het focusgebied Human-centered Artificial Intelligence beantwoorden. 

Ontwikkeling van data science-technieken

Hoe kunnen we de ontwikkeling van data science-technieken versnellen in onderzoeksgebieden waar ze nog niet zijn toegepast? Dit onderzoek vindt plaats in het focusgebied Applied Data Science

Driven by data

Initiatieven op het gebied van onderzoek en onderwijs waarin data een rol spelen, vinden plaats binnen het interdisciplinaire platform Driven by Data.

Serious gaming

Hoe kunnen games informeren, motiveren, aanspreken op emoties en gedrag beïnvloeden? Dit onderzoek vindt plaats in het focusgebied Game Research.

Nieuwe uitdagingen aangaan

Hoe kunnen professionals op effectieve wijze anticiperen op de veranderende aard van professioneel werk? Dit onderzoek vindt plaats in het focusgebied Professional Performance.

Een geweldig voorbeeld van teamwerk

Welke nieuwe kennis kan sport opleveren over het co-creëren van publieke waarden? Dit onderzoek vindt plaats in het focusgebied Sports and Society.

Transitie naar een duurzame voedselketen

Hoe kunnen we voedsel en voedingsgewoonten ontwikkelen die goed zijn voor zowel de mens als de planeet? Dit onderzoek vindt plaats in het focusgebied Future Food Utrecht.

Meer interdisciplinair onderzoek

Samenwerken

Heeft u interesse in samenwerking met onze onderzoekers?

Bekijk de mogelijkheden