Kiezen en combineren

Wereldpolitiek, religie, taal, literatuur, communicatie, kunst, geschiedenis, muziek, theater, film, televisie, globalisering en sociale media: klinkt het je allemaal interessant in de oren? De opleiding Taal- en cultuurstudies (TCS) geeft je de vrijheid om zelf je studieprogramma te vormen naar je eigen interesses.

Vind je eigen weg

Ben jij avontuurlijk? Flexibel? Zelfstandig? Passen jouw interesses niet in één hokje? Dan is TCS wat voor jou. Het enige wat vaststaat, is dat je je eigen unieke profiel binnen de taal- en cultuurwetenschappen vormt. De opleiding helpt je hierbij.

Uiteindelijk kon ik mijn passie voor verhalen kwijt in de hoofdrichting Religie en cultuur. Daar was ik zonder dat eerste oriëntatiejaar nooit terechtgekomen.
Welmoed Wagenaar, student Taal- en cultuurstudies

Verbinden

Tijdens je studie kun je kiezen voor uiteenlopende thema's als religie, conflict, emoties of racisme. Deze leer je bekijken vanuit verschillende wetenschapsgebieden. Vervolgens werk je naar een specialisatie toe. Denk aan International betrekkingen, Taalwetenschap of Renaissancestudies. Bij TCS leer je combineren en verbanden leggen.

Taal- en cultuurstudies is een zogenaamde brede bachelor. Vergelijk alle brede bachelors van de Universiteit Utrecht.

  • Welmoed Wagenaar, student Taal- en cultuurstudies
    "TCS is een uitdagende opleiding voor de student die breed geïnteresseerd is en verder wil kijken dan één vakgebied."
  • Inez Treffers, alumna TCS
    "TCS geeft je de mogelijkheid om te ontdekken waar je grootste interesses liggen"

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2020-2021): € 2.143
  • Instellingstarief 2020-2021: € 8.984 (EU), € 10.288 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56801