Topopleiding
Keuzegids 2022 Topopleiding

Taal- en cultuurstudies aan de Universiteit Utrecht heeft in de Keuzegids 2022 de kwaliteitszegel 'Topopleiding' gekregen.

De opleiding Taal- en cultuurstudies doet mee aan een pilot met flexstuderen. Je kunt dan zelf kiezen hoeveel cursussen per jaar je volgt en betaalt per cursus. Voor meer informatie en de voorwaarden, kun je terecht op de pagina Flexstuderen (via 'Inschrijven'). Dit experiment loopt tot en met studiejaar 2023-2024. Het parlement beslist in 2023 of het experiment wordt omgezet in een wet, zodat alle opleidingen flexstuderen mogelijk kunnen maken.

Kiezen en combineren

Wereldpolitiek, religie, taal, literatuur, communicatie, kunst, geschiedenis, muziek, theater, film, televisie, globalisering en sociale media: klinkt het je allemaal interessant in de oren? De opleiding Taal- en cultuurstudies (TCS) geeft je de vrijheid om zelf je studieprogramma te vormen naar je eigen interesses.

Vind je eigen weg

Ben jij avontuurlijk? Flexibel? Zelfstandig? Passen jouw interesses niet in één hokje? Dan is TCS wat voor jou. De opleiding TCS stelt je in staat om je eigen keuzes en combinaties te maken, en zo gaandeweg je eigen specialisatie te ontwikkelen waarmee je je voorbereidt op een vervolgmaster of de arbeidsmarkt.

TCS is een uitdagende opleiding voor de student die breed geïnteresseerd is en verder wil kijken dan één vakgebied.
Welmoed Wagenaar, student Taal- en cultuurstudies

Verbinden

Tijdens je studie kun je kiezen voor uiteenlopende thema's zoals religie, conflict, emoties of racisme. Deze leer je bekijken vanuit verschillende geesteswetenschappen. Vervolgens werk je naar een specialisatie toe. Denk aan Internationale betrekkingen, Taalwetenschap of Renaissancestudies. Bij TCS leer je combineren en verbanden leggen.

Taal- en cultuurstudies is een zogenaamde brede bachelor. Vergelijk alle brede bachelors van de Universiteit Utrecht.

Ervaringen

Benieuwd naar de ervaringen van een Taal- en cultuurstudiesstudent? Onze student Leon vertelt over ons programma en studeren in Utrecht in een Q&A. Opleidingscoördinator Berteke Waaldijk en student Rachid leggen daarnaast in dit filmpje uit wat je eigenlijk precies doet binnen de richtingen Conflict en Gender. 

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56801