Badge
++
uitmuntend studentenoordeel over de wetenschappelijke vorming
Keuzegids Masters 2021
Icon of International students
1,5 jaar
durend masterprogramma
Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Wat houdt de master in?

Studenten aan de master Communicatie en organisatie worden opgeleid tot communicatieprofessionals. Zulke professionals helpen organisaties bijvoorbeeld tijdens een crisis reputatieschade te voorkomen. Zij denken met organisaties na over het optimaliseren van de communicatie tussen management en medewerkers, zodat medewerkers geïnformeerd worden en gemotiveerd blijven. Ze proberen met organisaties de communicatie met bestaande klanten relevanter en gebruiksvriendelijker te maken. Of ze gaan na hoe organisaties met overtuigende communicatie nieuwe klanten aan zich kunnen binden.

In anderhalf jaar leren denken vanuit het organisatieperspectief

In het masterprogramma Communicatie en organisatie nemen we anderhalf jaar de tijd om je te leren hoe je communicatie in organisaties kunt analyseren, evalueren en verbeteren. We richten ons daarbij zowel op communicatieprocessen (zoals mondelinge en digitale interacties) als op communicatieproducten (zoals teksten en websites). Dat doen we niet alleen via cursussen en een academische scriptie. Uniek voor dit programma is het praktijktraject: een extra half jaar dat bestaat uit een meewerkstage en een praktijkonderzoek in een organisatie.

Het communicatievak is de laatste decennia geprofessionaliseerd. Een communicatiespecialist heeft niet meer genoeg aan alleen een taalgevoel, een talent voor overtuigende presentaties of een groot netwerk. Om communicatieadviezen te kunnen geven, moet je om te beginnen communicatie kunnen analyseren. Maar je moet ook verder kijken. Je moet rekening houden met de identiteit en de structuur van de organisatie; en vaak ook met wettelijke richtlijnen en huisstijlvoorschriften. Daarom bevat de opleiding ook een organisatiekundige cursus over managementcommunicatie.

Omdat Communicatie en organisatie een zogenaamde verlengde master is, kun je na afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

Community én specialisatiemogelijkheden

In de eerste driekwart jaar is er een vast cursusaanbod. Dat is niet alleen goed voor de helderheid en de samenhang in het programma, maar zorgt ook voor een hechte gemeenschap van studenten en docenten. Daarbij helpt het ook dat het programma kleinschalig is en verzorgd wordt door een docententeam dat goed op elkaar is ingespeeld.

In de tweede helft van het programma kun je jezelf specialiseren. In het onderzoeksseminar kies je tussen drie communicatiedomeinen (reputatiemanagement, gedragsbeïnvloeding of klantencommunicatie), waarin meerdere thema’s worden aangeboden. En in het praktijktraject kies je niet alleen het domein, maar ook de sector waarin je ervaring wilt opdoen. Kies je een groot bedrijf, een publieke organisatie of een communicatieadviesbureau? Interesseert jou de gezondheidszorg of juist de financiële dienstverlening? Het is aan jou.

Na de master 

Alumni van Communicatie en organisatie vonden hun weg naar allerlei soorten communicatiefuncties. Lees meer over voorbereiding op de arbeidsmarkt en mogelijke carrières.

Toelating

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Profielfoto Erik van Huizen, Communicatie en organisatie
  "Ik zocht een communicatiemaster die niet alleen gericht was op marketing maar ook ruimte bood voor maatschappelijke vraagstukken"
 • Profielfoto Jori Navest, Communicatie en organisatie
  "Er was veel aandacht voor schrijfvaardigheid. Soms was die kritiek op je stukken best wel slikken, maar ik ben er nu heel blij mee."

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Communicatie- & Informatiewetenschappen
 • Programma: Communicatie en organisatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60833
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1,5 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
90
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities