In de master Communicatie en organisatie nemen we anderhalf jaar de tijd om je te leren hoe je communicatie in organisaties kunt analyseren, evalueren en verbeteren. We richten ons daarbij zowel op communicatieprocessen als op communicatieproducten. Zo kijken we hoe ziekenhuizen de voorlichting aan patiënten kunnen verbeteren, zodat er bijvoorbeeld minder ‘no-shows’ zijn en patiënten goed voorbereid zijn voor een ingreep. We bestuderen hoe organisaties online met klanten communiceren en of ze dat wellicht klantgerichter zouden kunnen doen. We helpen organisaties hun reputatie te beschermen (of te herstellen) wanneer deze door een incident publicitair onder druk komt te staan. We onderzoeken of geneesmiddelenbijsluiters (of andere teksten) begrijpelijker worden als je daarin plaatjes (zoals iconen) gebuikt en hoe je dat dan het beste kunt doen. We gaan na of de informatievoorziening aan nieuwe klanten van een energiemaatschappij wel aansluit bij de verwachtingen.

Al deze voorbeelden komen uit praktijkonderzoek dat onze masterstudenten de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. In al dit adviesgerichte onderzoek gaan we systematisch na wat precies de problemen van de organisaties zijn, waardoor die worden veroorzaakt, wat oplossingen zouden zijn en of die oplossingen ook effectief zijn. werken. We richten ons daarbij zowel op communicatieprocessen (interacties in context) als op communicatieproducten (teksten, websites, etc.). Uniek voor dit programma is het praktijktraject: een extra half jaar dat bestaat uit een meewerkstage en een praktijkonderzoek in een organisatie. 

Badge
+
goed studentenoordeel over docenten en toetsing
Keuzegids Masters 2023
Icon of International students
1,5 jaar
durend masterprogramma

Veel ruimte voor specialisatie

  • In de eerste driekwart jaar van de master volg je een vast cursusaanbod, wat zorgt voor helderheid en samenhang in het programma.
  • In de tweede helft van de master kun je jezelf specialiseren. In het onderzoeksseminar kies je tussen drie communicatiedomeinen (reputatiemanagement, gedragsbeïnvloeding of klantencommunicatie), waarin meerdere thema’s worden aangeboden.
  • In het praktijktraject kies je niet alleen het domein, maar ook de sector waarin je ervaring wilt opdoen. Kies je een groot bedrijf, een publieke organisatie of een communicatieadviesbureau? Interesseert jou de gezondheidszorg of juist de financiële dienstverlening? Het is aan jou.
Ga naar studieprogramma

Ben ik toelaatbaar?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Hechte gemeenschap van studenten en docenten

Het volgen van een vast cursusaanbod in de eerste driekwart jaar van het programma is niet alleen goed voor de helderheid en de samenhang, maar zorgt ook voor een hechte gemeenschap van studenten en docenten. Daarbij helpt het ook dat het programma kleinschalig is en verzorgd wordt door een docententeam dat goed op elkaar is ingespeeld.

Extra tijd voor onderzoek en praktijkervaring

Ons programma onderscheidt zich doordat het een half jaar langer duurt. Als academische master besteden we uiteraard veel aandacht aan het verzamelen, beoordelen en gebruiken van wetenschappelijke kennis. De extra tijd gebruiken we voor een praktijktraject, dat bestaat uit een meewerkstage en een praktijkonderzoek. Daarmee verdiep je je ontwerp- en adviesvaardigheden. 

Leren denken vanuit het organisatieperspectief

Het communicatievak is de laatste decennia geprofessionaliseerd. Een communicatiespecialist heeft niet meer genoeg aan alleen een taalgevoel, een talent voor overtuigende presentaties of een groot netwerk. Om communicatieadviezen te kunnen geven, moet je om te beginnen communicatie kunnen analyseren. Maar je moet ook verder kijken. Je moet rekening houden met de identiteit en de structuur van de organisatie; en vaak ook met wettelijke richtlijnen en huisstijlvoorschriften. Daarom bevat het programma ook een organisatiekundige cursus over managementcommunicatie.

Verlengde master

Omdat Communicatie en organisatie een zogenaamde verlengde master is, kun je na afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

Meer over financiële ondersteuning

Na de master 

Alumni van Communicatie en organisatie vonden hun weg naar verschillende sectoren in de communicatiebranche.

Meer over carrièreperspectieven

In de master was er veel aandacht voor schrijfvaardigheid. Soms was die kritiek op je stukken best wel slikken, maar ik ben echt beter gaan schrijven.

In het kort

Diploma: 
Communicatie- & Informatiewetenschappen
Voertaal: 
Nederlands
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1,5 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
60833
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
School of Humanities