Organisatiecultuur en kernwaarden

De faculteit Geesteswetenschappen heeft een visie op cultuur, leiderschap en verantwoordelijkheid geformuleerd, in relatie tot Erkennen en Waarderen en het UU Leiderschapsprofiel.

schema van kernwaarden

We streven in onze faculteit naar een organisatiecultuur die we als volgt kunnen omschrijven:

  • De universiteit is een organisatie van creatieve professionals; dat vraagt om een zekere bewegingsruimte en vrijheid voor de individuele medewerkers, een organisatie die de medewerkers betrekt bij wat er gaande is, en om transparante besluitvormingsstructuren.
  • De moderne Nederlandse universiteit is ook een organisatie met een behoorlijke prestatiedruk. 'Hoger onderwijs voor velen' moet worden gerealiseerd met relatief beperkte financiĆ«le middelen. Dat vraagt van de medewerkers bereidheid om verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen voor de aan hen toevertrouwde taken, om een houding van verbondenheid met het eigen team en met de organisatie, en om een flexibele werkhouding. Dat vraagt binnen de organisatie om goede en heldere structuren, zodat er met minimale frictie en maximale efficiĆ«ntie gewerkt kan worden.
  • Tegelijkertijd vraagt de bestaande werk- en prestatiedruk en de wens om een diverse en inclusieve organisatie te zijn om bepaalde waarborgen: respect voor elkaars talent en tijd, en een organisatie (en leiderschap) die veiligheid en vertrouwen biedt, oog heeft voor de diversiteit, sterktes, zwaktes en ontwikkelingsmogelijkheden van individuele medewerkers, en die hun ontwikkeling faciliteert.

Facultaire kernwaarden

Deze overwegingen leveren de volgende facultaire kernwaarden op, die met behulp van kerncompetenties verder zijn uitgewerkt:

  • Professionaliteit
  • Transparantie
  • Verantwoordelijkheid
  • Verbondenheid
  • Veiligheid            
Flyer met kernwaarden (pdf)