Promoveren aan de faculteit Geesteswetenschappen kan op verschillende manieren.
In principe betaalt u 1250 euro per jaar voor deelname aan een promotietraject. Met een dienstverband van de UU, betaalt de universiteit dit voor u. Onderzoeksdirecteuren mogen (een deel van) het bedrag kwijtschelden als een promovendus geen financiële ondersteuning heeft.

Lees meer over:

Beschikbare promotieplaatsen

Beschikbare promotieplaatsen vindt u op de vacaturesite www.uu.nl/vacatures.

Als u al een beurs of promotievoucher heeft of als u buitenpromovendus wilt worden, controleer dan eerst op de website van het onderzoekinstituut van uw vakgebied of uw onderzoeksvoorstel aansluit bij de programma's van het instituut.

Promotie in de Senaatszaal van het Academiegebouw
Promotie in de Senaatszaal van het Academiegebouw