Draag je passie voor het geschiedenisvak over op anderen.

Hou je van je vak, en wil je je enthousiasme graag delen? Denk je erover om geschiedenisleraar te worden, of wil je in een andere educatieve setting aan de slag? Vind je het leuk om met jongeren te werken en wil je hun echt iets meegeven? Ben je doordrongen van het belang van goed geschiedenisonderwijs voor onze multiculturele maatschappij? Volg dan het tweejarige masterprogramma Geschiedenis: educatie en communicatie.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij de educatieve dienst van een culturele instelling, of bij een didactisch centrum, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Geschiedenis is niet alleen een leuk en boeiend vak, maar ook zeer belangrijk om de complexe samenleving te leren begrijpen. Een goede geschiedenisleraar vervult hierin een sleutelrol!

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende geschiedenisleraar voor de klas. Je hebt daarvoor belangrijke basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten op de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar. Ook ligt de weg naar diverse andere functies in de educatieve sector voor je open.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van de geschiedenis. Daarvoor volg je cursussen op het gebied van (sociaal)politieke en culturele geschiedenis. Daarnaast leer je tijdens vakdidactische werk- en hoorcolleges hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Een groot deel van je opleiding bestaat uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages. Ook leer je hoe je je kennis in niet-schoolse settings toegankelijk kunt maken voor anderen. In je masterscriptie komt alles samen, vakinhoud en praktijk.

Toelating

Geschiedenis: educatie en communicatie is een selectief masterprogramma. Dat betekent dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is. Er is een numerus fixus van 22 plaatsen voor de stagevariant. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

Een- of tweejarig?

Heb je al een vakinhoudelijk masterprogramma Geschiedenis afgerond en wil je leraar worden? Kies dan voor het eenjarige masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs.

Tweedegraads bevoegdheid

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je ook eerst een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door onze Educatieve Module te volgen. Dit is een traject van 30 EC. Zie voor meer informatie onze Educatieve Module-website.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Programma: Geschiedenis: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68538
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
  • September
  • Februari (uitgezonderd studenten met een 2de graads bevoegdheid)
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching