Over de faculteit

Steeds duidelijker zien we hoe expertise uit de sociale en geesteswetenschappen noodzakelijk is om tot maatschappelijk gedragen oplossingen te komen.

De faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht omvat vier kennisdomeinen:

Ons onderwijs en onderzoek draagt bij aan een beter begrip van Nederland en Europa in een veranderende maatschappelijke en culturele context.

De faculteit is gehuisvest in monumentale panden in de historische binnenstad van Utrecht.

 

Onderzoek

Zwaartepunten in ons interdisciplinaire onderzoek:

  • de ontwikkeling van een pluriforme en meertalige cultuur
  • de ontwikkeling van de instituties en maatschappelijke spelregels voor een open, duurzame en rechtvaardige samenleving
  • de geschiedenis, methoden en maatschappelijke context van de wetenschappen

Met dit onderzoek dragen wij bij aan de analyse en oplossing van actuele maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld over burgerschap, meertaligheid, religie, wetenschappelijke integriteit, vredesprocessen, of mediawijsheid. Daarmee sluiten wij aan bij de universitaire strategische thema’s Institutions, Dynamics of Youth en Sustainability.

 

Onderwijs

De faculteit biedt een uitdagend studieklimaat waarin onderzoek en onderwijs nauw verbonden zijn. Mede door het activerende onderwijs en de goede begeleiding heeft de Universiteit Utrecht het hoogste studiesucces van alle Nederlandse universiteiten. In de bachelorfase worden studenten Geesteswetenschappen opgeleid tot breed gevormde academici met disciplinaire kennis in één van de vier facultaire kennisdomeinen. In de masterfase concentreren zij zich op een (inter)disciplinaire specialisatie als voorbereiding op een succesvolle carrière of academische vervolgopleiding. Voor ambitieuze studenten die hun talenten optimaal willen ontwikkelen zijn er diverse honoursprogramma’s.

Sharing Science, Shaping Tomorrow

 

Toegankelijke kennis

De faculteit deelt expertise en resultaten van onderwijs en onderzoek op allerlei manieren met een breder, niet-academisch publiek, bijvoorbeeld via vakpublicaties, publieksevenementen en media-optredens

We hebben een unieke expertise opgebouwd in onderzoek en advies in opdracht van derden, onder meer op het gebied van bedrijfsgeschiedenis, ethische dilemma’s, taaladviezen en social media. Bedrijven, overheid en organisaties kunnen ook bij ons terecht voor bijvoorbeeld een bijdrage aan een congres of tentoonstelling.

 

De faculteit in cijfers

Studenten: 5858
Medewerkers: 675 fte (waarvan 20% in ondersteunende taken)
Bacheloropleidingen: 21
Masterprogramma's: 31 (plus 7 educatieve masters)