Heb je passie voor de Duitse taal en cultuur én voor onderwijs?

Leerlingen hebben graag een talendocent die enthousiast is over het vak. Hun leraar kent de Duitstalige culturen uit eigen ervaring en kan er boeiend over vertellen. Hij houdt de actualiteit bij en kan de lesstof goed en gevarieerd overdragen. Spreekt dit jou aan en wil je graag met pubers werken? Heb je zelfkennis en sta je sterk in je schoenen? Dan is ons tweejarige masterprogramma Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie wat voor jou.

Van een leraar worden vakkennis en didactische vaardigheden verlangd. Je bent vormgever en begeleider van leerprocessen, maar je hebt ook een pedagogische rol en moet met collega’s en ouders om kunnen gaan. Je moet jezelf in alle rollen die het leraarsberoep met zich meedraagt willen ontwikkelen.

Word leraar of kies een andere educatieve functie

Dit masterprogramma van de Universiteit Utrecht leidt afgestudeerde bachelorstudenten op tot eerstegraads docent in het voortgezet onderwijs. Dat betekent dat je aan de slag kunt in de onder- én bovenbouw van vmbo, havo en vwo. Een breed perspectief, want om les te geven aan een eerste klas in het vmbo heb je andere kennis en vaardigheden nodig dan voor een les aan 6-vwo. Omdat je alles over (vak)didactiek leert, ben je bovendien goed voorbereid op andere functies in de educatieve sector. Je kunt dus ook denken aan lesgeven in het hbo, werken bij educatieve diensten en didactische centra, bij uitgeverijen, in vakdidactisch onderzoek of in sectoren als voorlichting of journalistiek.

Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Programmadoel

Na afronding van dit masterprogramma ben je startbekwaam: je kunt als beginnende leraar voor de klas als eerstegraads bevoegd docent Duits. Je hebt de belangrijkste basisbekwaamheden ontwikkeld, die aansluiten bij de wettelijke eisen van de beroepspraktijk van de leraar.

Je ontvangt een masterdiploma (Master of Arts) met daarop de lesbevoegdheid Duits. Naast Duits ben je óók bevoegd om het vak CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming) te geven.

Praktijkgebonden leren

Je verdiept je vakinhoudelijke kennis van de Duitse taal en cultuur, en van taal- en literatuuronderwijs in het algemeen. Tijdens de vakdidactische colleges leer je hoe je die kennis overbrengt op je leerlingen. Daarnaast bestaat een groot deel van je opleiding uit praktijkgebonden leren in de vorm van stages.

Een- of tweejarig?

Heb je al een vakinhoudelijk masterprogramma afgerond (met minimaal 30 EC taalspecifieke onderdelen) en wil je leraar worden? Kies dan voor het eenjarige masterprogramma Leraar voorbereidend hoger onderwijs

Tweedegraads bevoegdheid

Als je al een bachelor in een schoolvak hebt afgerond, kun je ook eerst een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid halen door onze Educatieve Module te volgen. Dit is een traject van 30 EC. Zie voor meer informatie onze Educatieve Module-website.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Talenonderwijs en Communicatie
  • Programma: Duitse taal en cultuur: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60740
Voertaal:
  • Nederlands
  • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Startmoment(en):
  • September
  • Februari (uitgezonderd studenten met een 2de graads bevoegdheid)
Aanmelddeadline:

Bekijk de data die voor jou gelden

Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching