Als literair vertaler schrijf je de stem van een ander. Je maakt een nieuwe tekst op basis van een al bestaande tekst. Je wilt dat die tekst door kan gaan voor de eerdere tekst, hetzelfde is of lijkt, maar dat kun je alleen voor elkaar krijgen door er van alles aan te veranderen. Ziehier de ingewikkelde paradoxale taak waar de vertaler voor staat.

Earth
5
brontalen
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans
Icon of International students
1,5 jaar
durend masterprogramma

Breed scala aan kennis en vaardigheden

Om die taak succesvol uit te kunnen voeren heb je een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig. Dat scala loopt uiteen van kennis van de taal en literatuur van zowel bron- als doelcultuur tot kennis van methodes en trucjes die vertalers kunnen gebruiken om vertaalproblemen op te lossen en de vaardigheid om teksten adequaat te kunnen interpreteren. Je moet ook weten hoe literaire teksten in elkaar zitten en hoe je ze in elkaar kunt zetten en gevoel hebben voor stilistische effecten in een tekst.

Taal in theorie en praktijk

In het programma staan drie leerlijnen centraal, die in de verschillende cursussen met elkaar verweven zijn. Theorie en praktijk gaan in dit programma dus hand in hand.

 1. Praktijk
  In de taalspecifieke praktische vertaalcursussen worden wekelijks teksten vertaald op basis van methodische en theoretische reflectie en van actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap.

 2. Theorie
  In de taaloverstijgende cursussen wordt de sociale, culturele en tekstuele praktijk van het vertalen bestudeerd vanuit relevante vertaalwetenschappelijke gezichtspunten, altijd op basis van actuele en historische case studies.

 3. Beroepsoriëntatie
  De beroepsoriëntatie is er op gericht je de middelen in handen te geven waarmee je jezelf kunt voorbereiden op een (freelance) bestaan als boekvertaler. Je krijgt kennis en tips van professionele vertalers tijdens een cursus Beroepsoriëntatie voor vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. 
Ga naar het studieprogramma

Toelating

Literair vertalen is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master?

Bekijk de toelatingseisen

Waarom deze master in Utrecht?

Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Leer in anderhalf jaar écht vertalen

In het programma trekken we anderhalf jaar uit om je dit alles bij te brengen. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. De praktische vertaalcolleges zijn altijd gericht op het vertalen in het NederlandsOmdat Literair vertalen een zogenaamde verlengde master is, kun je ná afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

  Volledig gewijd aan vertaling

  De Utrechtse master Literair vertalen is het enige academische programma in Nederland dat volledig is gewijd aan literaire vertaling. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertalen en academische vertaalreflectie. Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten.

  Vertaalcommunity

  Vertalen studeren in Utrecht betekent dat je deel uitmaakt van een actieve community. Daarnaast onderhouden we zorgvuldig de contacten met ons uitgebreide alumninetwerk. Dankzij een uitwisseling met de KU Leuven kom je ook in contact met buitenlandse docenten en studenten om ervaringen en tips mee uit te wisselen.

  Na je afstuderen

  Je bereidt je voor op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van literair vertalen. Alumni van de master Literair vertalen kunnen terechtkomen op allerlei plekken binnen het brede veld van vertalen. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan de slag als freelance vertaler, maar ook bij uitgevers en organisaties die belangrijke schakels in het literaire werkveld zijn.

  Meer over carrièreperspectieven

  De combinatie van – en spanning tussen – ambacht, kunst en wetenschap maakt het vertaalvak voor mij zo leuk.

  In het kort

  Diploma: 
  Vertaalwetenschap
  Voertaal: 
  Nederlands, Meertalig
  Studievorm: 
  Voltijd
  Studieduur: 
  1,5 jaar
  Start: 
  September
  Collegegeld: 
  Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2024-2025: € 2.530

  Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2024-2025: € 20.043

  Meer informatie over collegegeld
  Croho code: 
  66061
  Accreditatie: 
  Geaccrediteerd door NVAO
  Faculteit: 
  Geesteswetenschappen
  Graduate school: 
  Humanities