Geïnteresseerd in dit programma? Kom naar de Open Day!


Vertalen is een vak, literair vertalen is een kunst

“Poëzie is dat wat in vertaling verloren gaat” (Robert Frost). Literair vertalen is een uitdaging."

Tijdens het masterprogramma Literair vertalen leer je wat mensen uit de vertaalpraktijk al langer weten: vertalen is een vak, en literair vertalen is een kunst. Vertalen is veel meer dan een tekstje van de ene naar de andere taal omzetten. Je moet niet alleen een vreemde taal goed beheersen, maar ook literaire teksten haarfijn kunnen begrijpen om recht te doen aan de ideeën en de stijl van een auteur. Jij bent de persoon die een literaire werk toegankelijk maakt voor alle de lezers die het niet in de oorspronkelijke taal kunnen lezen.

In dit anderhalve jaar durende masterprogramma leer je om literaire werken écht te vertalen. Zo kan je freelance vertaler worden, maar ook bij literaire bedrijven en organisaties gaan werken.

TAAL IN THEORIE EN PRAKTIJK

Bij Literair vertalen kun je je verdiepen in het Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Je concentreert je op domeinen van het literaire vertalen, maar ook op moderne en hedendaagse literatuur.

Het programma bestaat uit een taalspecifiek deel en een taaloverstijgend deel, waarin de theorie en praktijk van het vertalen hand in hand gaan.

Je volgt praktisch gerichte vertaaltrainingen, gebaseerd op methodische en theoretische reflectie én op de actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap. Je krijgt ook kennis en tips van professionele vertalers tijdens een lezingenreeks en een intensieve cursus literair vertalen, via een uitwisseling met studenten en docenten van de KU Leuven. 

NA DE MASTER

Met dit programma verwerf je kennis, vaardigheid en inzicht in:

 • De praktijk van het literair vertalen.
 • De theorie van het literair vertalen (vertaalwetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen, vertaalkritiek).
 • Schrijven en literaire stijlen (contrastieve stilistiek).
 • De institutionele kanten van het literair vertalen (beroepsethiek, kennis van het veld, kennis van het vak).

Je bereidt je voor op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van literair vertalen.

Arbeidsmarkt

Alumni van de master Literair vertalen kunnen terechtkomen op allerlei plekken binnen het brede veld van vertalen. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan de slag als freelance vertaler, maar ook bij uitgevers en organisaties die belangrijke schakels in het literaire werkveld zijn. Lees meer over voorbereiden op de arbeidsmarkt en mogelijke carrières.

TOELATING

Literair vertalen is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master? Bekijk dan de toelatingseisen.

 • Anne Swarttouw, alumna Vertalen. Foto: Victor Shiferli
  Anne Swarttouw is Beleidsmedewerker vertalingen binnenland bij het Nederlands Letterenfonds
 • Anniek Kool, alumna Literair vertalen
  Anniek Kool werkt als literair vertaalster bij Uitgeverij Leesmagazijn en als junior docent bij de Universiteit Utrecht

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Vertaalwetenschap
 • Programma: Literair vertalen
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66061
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1,5 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
90
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
 • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april 2019
 • Studenten buiten de EU/EER: 1 april 2019
Collegegeld:
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities