Vind je het leuk om met teksten te werken en met taal te spelen? Of om op basis van een bestaande tekst een geheel nieuwe, zelfstandige tekst te maken, om je stem aan een ander te lenen? Dan ben je bij de master Literair vertalen precies op de juiste plek.

Earth
5
brontalen
Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans
Icon of International students
1,5 jaar
durend masterprogramma
Studenten en alumni delen hun ervaringen met het masterprogramma

Als literair vertaler schrijf je de stem van een ander. Je maakt een nieuwe tekst op basis van een al bestaande tekst. Je wilt dat die tekst door kan gaan voor de eerdere tekst, hetzelfde is of lijkt, maar dat kun je alleen voor elkaar krijgen door er van alles aan te veranderen. Ziehier de ingewikkelde paradoxale taak waar de vertaler voor staat.

Om die taak succesvol uit te kunnen voeren heb je een breed scala aan kennis en vaardigheden nodig. Dat scala loopt uiteen van kennis van de taal en literatuur van zowel bron- als doelcultuur tot kennis van methodes en trucjes die vertalers kunnen gebruiken om vertaalproblemen op te lossen en de vaardigheid om teksten adequaat te kunnen interpreteren. Je moet ook weten hoe literaire teksten in elkaar zitten en hoe je ze in elkaar kunt zetten en gevoel hebben voor stilistische effecten in een tekst.

Leer in anderhalf jaar écht vertalen

In het programma trekken we anderhalf jaar uit om je dit alles bij te brengen. Je kunt het programma volgen voor de brontalen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. De praktische vertaalcolleges zijn altijd gericht op het vertalen in het NederlandsOmdat Literair vertalen een zogenaamde verlengde master is, kun je ná afstuderen een beroep doen op de regeling Financiële ondersteuning studenten in verlengde masters.

Taal in theorie en praktijk

In het programma staan drie leerlijnen centraal (praktijk, theorie en beroepsoriëntatie) die in de verschillende cursussen met elkaar verweven zijn –  theorie en praktijk gaan in dit programma dus hand in hand.

  1. In de taalspecifieke praktische vertaalcursussen worden wekelijks teksten vertaald op basis van methodische en theoretische reflectie en van actuele inzichten uit de (vooral toegepaste) vertaalwetenschap.
  2. In de taaloverstijgende cursussen wordt de sociale, culturele en tekstuele praktijk van het vertalen bestudeerd vanuit relevante vertaalwetenschappelijke gezichtspunten, altijd op basis van actuele en historische case studies.
  3. De beroepsoriëntatie is er op gericht je de middelen in handen te geven waarmee je jezelf kunt voorbereiden op een (freelance) bestaan als boekvertaler. Je krijgt kennis en tips van professionele vertalers tijdens een cursus Beroepsoriëntatie voor vertalers en een intensieve cursus literair vertalen. 
Ga naar studieprogramma

Volledig gewijd aan vertaling

De Utrechtse master Literair vertalen is het enige academische programma in Nederland dat volledig is gewijd aan literaire vertaling. Bovendien vind je er een unieke combinatie van praktische vertalen en academische vertaalreflectie. Het programma heeft een sterke link met het actuele vertaalonderzoek, omdat het onderwijs is gebaseerd op het onderzoek dat vooraanstaande, Utrechtse vertaalwetenschappers verrichten.

Vertaalcommunity

Vertalen studeren in Utrecht betekent dat je deel uitmaakt van een actieve community. Daarnaast onderhouden we zorgvuldig de contacten met ons uitgebreide alumninetwerk. Dankzij een uitwisseling met de KU Leuven kom je ook in contact met buitenlandse docenten en studenten om ervaringen en tips mee uit te wisselen.

Maak kennis met onze docenten

Na je afstuderen

Met dit programma verwerf je kennis, vaardigheid en inzicht in:

  • De praktijk van het literair vertalen.
  • De theorie van het literair vertalen (vertaalwetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen, vertaalkritiek).
  • Schrijven en literaire stijlen (contrastieve stilistiek).
  • De institutionele kanten van het literair vertalen (beroepsethiek, kennis van het veld, kennis van het vak).

Je bereidt je voor op de beroepsuitoefening als deskundige op het gebied van literair vertalen. Alumni van de master Literair vertalen kunnen terechtkomen op allerlei plekken binnen het brede veld van vertalen. Als afgestudeerde kun je bijvoorbeeld aan de slag als freelance vertaler, maar ook bij uitgevers en organisaties die belangrijke schakels in het literaire werkveld zijn.

Meer over carrièreperspectieven

Toelating

Literair vertalen is een selectief masterprogramma. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze master?

Bekijk de toelatingseisen

In het kort

Diploma: 
Vertaalwetenschap
Voertaal: 
Nederlands, Meertalig
Studievorm: 
Voltijd
Studieduur: 
1,5 jaar
Start: 
September
Collegegeld: 
Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd): 2022-2023: € 2.209

Niet-EU/EEA studenten (instellingstarief) 2022-2023: € 17.500

Meer informatie over collegegeld
Croho code: 
66061
Accreditatie: 
Geaccrediteerd door NVAO
Faculteit: 
Geesteswetenschappen
Graduate school: 
Humanities