Beste van het land
Keuzegids Universiteiten 2017

Geschiedenis heeft de eerste plek behaald in de Keuzegids Universiteiten 2017. Vooral de docenten, de mate waarin je academische vaardigheden ontwikkelt en de studielast krijgen een goede beoordeling.

Geschiedenis

Waarom zouden we ons bezighouden met het verleden? We leven toch in het hier en nu? Tijdens de studie Geschiedenis leer je dat geschiedwetenschap niet alleen over vroeger gaat, maar dat het juist ook actueel is: je gebruikt je historische kennis om hedendaagse gebeurtenissen te begrijpen.

Het bestuderen van het verleden doe je aan de hand van allerlei bronnen, van originele brieven tot munten en inscripties en van diplomatieke verdragen tot propaganda-afbeeldingen. Je verzamelt en beoordeelt bewijsmateriaal, dat je vervolgens analyseert en interpreteert. Vaardigheden waar je op heel veel plaatsen iets aan hebt.

In Utrecht vinden we het, tot slot, belangrijk om alles in perspectief te plaatsen. Dit betekent dat  – elkaar soms tegensprekende – visies op het verleden centraal staan.

History

Lees, schrijf, presenteer en discussieer je graag in het Engels? Dan kun je ook kiezen voor de Engelse variant van de opleiding Geschiedenis: History. Hierbij volg je alle vaste bachelorvakken in het Engels. Wil je de opleiding volledig in deze voertaal doen, dan kun je ook nog Engelstalige keuzevakken volgen.

Twee tracks

In je eerste jaar maak je kennis met de geschiedenis van de oudheid tot de moderne tijd, maar niet per se in die volgorde. Vanaf het tweede jaar kun je via de track Geschiedenis verdergaan met het bestuderen van historische achtergronden en gebeurtenissen. Je kunt echter ook kiezen voor de track Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief. Wil je onderzoek doen naar actuele internationale kwesties en hun historische achtergrond? Dan zit je binnen deze track op je plek. Tot slot kun je een stage doen of een deel van je studie in het buitenland volgen. Lees meer over het studieprogramma.

In de masters kun je de kennis die je hebt opgedaan in de track verdiepen, bijvoorbeeld bij Conflict Studies, International Relations, Cultuurgeschiedenis van modern Europa of Geschiedenis van politiek en maatschappij.

Voor elastische geesten

Heb je een brede interesse en ben je daarnaast bereid om diep te graven? Een geschiedenisstudent is heel nieuwsgierig. Maar je bent niet alleen op zoek naar antwoorden. Jij wilt vragen stellen en je mengen in het maatschappelijk debat.

Voorbeeldcolleges

Je kunt een aantal voorbeeldcolleges bekijken van Beatrice de Graaf, hoogleraar Internationale Betrekkingen, en Maarten Prak, hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis, van de opleiding Geschiedenis in Utrecht. Het zijn colleges die opgenomen zijn in de Universiteit van Nederland-reeks.

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2017-2018): € 2.006
  • Instellingstarief 2017-2018: € 7.993 (EU), € 9.100 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
56034