Topopleiding
Topopleiding 2021

Religiewetenschappen behoort volgens de Keuzegids Universiteiten 2021 weer tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. 

De studie Religiewetenschappen biedt je de mogelijkheid jezelf grondig te verdiepen in de belangrijkste religieuze tradities, maar ook in zingevingsvragen rondom identiteitsvorming en levensbeschouwing.

Religie is niet weg te denken bij de mens

Hoe geven mensen vanuit religieuze opvattingen betekenis aan hun leven en welke consequenties heeft dat? Hoe komen gemeenschappelijke waarden als medeleven, rechtvaardigheid of tolerantie tot stand? Hoe hebben religieuze tradities zich ontwikkeld en hoe zijn deze tradities verbonden met vragen over identiteit? Zingeving en religie spelen een buitengewoon grote rol in de manier waarop mensen hun leven vormgeven, andere mensen beoordelen en vraagstukken over mensenrechten, politiek, oorlog en vrede beantwoorden. Vanuit mondiaal perspectief is religie zelfs een voorname en daarmee onmisbare factor bij politieke en culturele vraagstukken.

De bachelor Religiewetenschappen is gevarieerd en uitdagend.
Marlieke Bender, student Religiewetenschappen

En daarna?

Binnen de bachelor Religiewetenschappen bestudeer je grondig en op diverse manieren welke rol en functies religie en zingeving hebben in de moderne samenleving. Hierbij word je begeleid door bevlogen en internationaal bekende docenten en professoren. Je ontwikkelt skills in kritisch denken, debatteren, presenteren en wetenschappelijk schrijven. Dit helpt je heldere posities in te nemen in actuele maatschappelijke en wetenschappelijke debatten. Wanneer je bent afgestudeerd, heb je een gedegen kennis van culturele en religieuze diversiteit. Hierdoor ben je niet alleen in staat te informeren over conflicten en uitdagingen in de huidige samenleving, maar kun je die ook op bekwame wijze analyseren.

De bachelor Religiewetenschappen biedt een programma waarmee je een tweedegraads bevoegdheid kunt halen, zodat je in het onderwijs werkzaam kunt zijn. Onze oud-studenten zie je ook veel terug bij maatschappelijke organisaties en in beleids- en advieswerk (gemeentes, bedrijven, instellingen), of komen ze terecht in de Human Resources. En met bijvakken journalistiek kun je aan de slag bij diverse media.

Ben je benieuwd naar op welke manieren we allemaal naar religie kunnen kijken? Download ons magazine: Geen wereld zonder religie!

  • Noa van Kranenburg, student Religiewetenshappen
    "In een wereld vol religie is er altijd wat om over te schrijven en over te leren."
  • Marlieke Bender, student Religiewetenschappen
    "Mijn ervaring is dat je je studie alleen succesvol kunt afronden als je het gevoel hebt dat je op je plek zit."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2022-2023): € 2.209
  • Instellingstarief 2022-2023: € 9.895 (EU), € 11.000 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
50902