De studie Religiewetenschappen biedt je de mogelijkheid jezelf grondig te verdiepen in de belangrijkste religieuze tradities, maar ook in zingevingsvragen rondom identiteitsvorming en levensbeschouwing.

Zingeving en religie: onmisbaar

Hoe geven mensen vanuit religieuze opvattingen betekenis aan hun leven en welke consequenties heeft dat? Hoe komen gemeenschappelijke waarden als medeleven, rechtvaardigheid of tolerantie tot stand? Hoe hebben religieuze tradities zich ontwikkeld en hoe zijn deze tradities verbonden met vragen over identiteit? Zingeving en religie spelen een buitengewoon grote rol in de manier waarop mensen hun leven vormgeven, andere mensen beoordelen en vraagstukken over mensenrechten, politiek, oorlog en vrede beantwoorden. Vanuit mondiaal perspectief is religie zelfs een voorname en daarmee onmisbare factor bij politieke en culturele vraagstukken.

De bachelor Religiewetenschappen is gevarieerd en uitdagend.
Marlieke Bender, student Religiewetenschappen

Cultuur- en religiekenner

Binnen de bachelor Religiewetenschappen bestudeer je grondig en op diverse manieren welke rol en functies religie en zingeving hebben in de moderne samenleving. Hierbij word je begeleid door bevlogen en internationaal bekende docenten en professoren. Je ontwikkelt skills in kritisch denken, debatteren, presenteren en wetenschappelijk schrijven. Dit helpt je heldere posities in te nemen in actuele maatschappelijke en wetenschappelijke debatten. Wanneer je bent afgestudeerd, heb je een gedegen kennis van culturele en religieuze diversiteit. Hierdoor ben je niet alleen in staat te informeren over conflicten en uitdagingen in de huidige samenleving, maar kun je die ook op bekwame wijze analyseren.

  • Marlieke Bender, student Religiewetenschappen
    "Mijn ervaring is dat je je studie alleen succesvol kunt afronden als je het gevoel hebt dat je op je plek zit."

Samenvatting

Vorm:
Voltijd
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten:
180
Begin:
September
Collegegeld:
  • Nederlandse en andere EU/EEA studenten (wettelijk tarief – voltijd 2017-2018): € 2.006
  • Instellingstarief 2017-2018: € 7.993 (EU), € 9.100 (niet-EU)
Aangeboden door:
Geesteswetenschappen
Titulatuur: Dit bachelorprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
BA (Bachelor of Arts)
Croho-code:
50902